Nghiêm cấm công chức thuế, hải quan lợi dụng chức vụ tiếp tay cho trốn thuế, buôn lậu

Bộ Tài chính nghiêm cấm công chức thuế, hải quan có các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức...
Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế năm 2022 Bộ Tài chính muốn áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 2068/BTC-VP gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua trong quá trình triển khai thực hiện quy định pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị vẫn còn tồn tại, thực thi công vụ chưa nghiêm, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

Do đó, để tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế, Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện của hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, vụ lợi, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp, nhân dân và doanh nghiệp gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân.

Nghiêm cấm công chức thuế, hải quan lợi dụng chức vụ tiếp tay cho trốn thuế, buôn lậu
Ảnh minh họa.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp, tiếp tay cho các hành vi trốn thuế, hoàn thuế sai quy trình; buôn lậu, gian lận thương mại.....

Đặc biệt, người đứng đầu Bộ Tài chính nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; chủ động điều chuyển, cách chức các trường hợp vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Nghị quyết nêu rõ, thời gian qua, cấp ủy đảng, Thủ trưởng đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đã nêu cao trách nhiệm; ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách. Việc bố trí, sử dụng và phân công công chức, viên chức chưa đúng người, đúng việc, chưa phát huy được nguồn lực hiện có. Việc kiểm tra, kết luận cũng như xử lý công chức, viên chức vi phạm trong thực thi công vụ có nơi còn chưa kịp thời và triển khai dứt điểm.

Tại một số đơn vị, thủ trưởng đơn vị chưa phối hợp tốt với cấp ủy Đảng cùng cấp để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực hiện chưa nghiêm, vẫn để xảy ra sai phạm tại một số đơn vị. Vẫn còn có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu trong khi thi hành công vụ phải xử lý kỷ luật; thậm chí vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, quy định hiện hành cũng như các chủ trương, quy định, nghị quyết... của Đảng và Nhà nước mới ban hành, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, đặc biệt là các đơn vị được giao phụ trách những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Theo đó, người đứng đầu Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm những vi phạm.

Hậu Lộc
Phiên bản di động