Ngành thuế ráo riết yêu cầu cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn từng lần bán

Ngành thuế yêu cầu các cửa hàng xăng dầu bắt buộc phải thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng...
Thủ tướng: Rút giấy phép cửa hàng xăng dầu không xuất hóa đơn từng lần bán Bộ Tài chính lên tiếng về quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Theo ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Tài chính và các cơ quan, ban, ngành thuộc và trực thuộc tại Trung ương và địa phương đã có nhiều chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Tính đến nay đã có nhiều địa phương triển khai đạt kết quả cao. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ 100%; trên 80% số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những địa phương có tỷ lệ đạt dưới mức 55% số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.

Ngành thuế ráo riết yêu cầu cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn từng lần bán
Ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Do đó, để khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn yêu cầu các Cục Thuế địa phương cần tăng cường công tác phối hợp với UBND các tỉnh, nhất là đối với các địa phương có kết quả chưa đạt cao.

“Các Cục Thuế có kết quả cao cần phối hợp với các Cục Thuế địa phương có kết quả chưa cao để chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo những việc đã và đang triển khai để tìm ra nguyên nhân từ đó có giải pháp phù hợp để triển khai tổ chức thực hiện đạt được chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính”, ông Phi Vân Tuấn đề nghị.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 90 Luật quản lý thuế quy định: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định: Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán.

Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Như vậy, các quy định nêu trên bắt buộc các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng bắt buộc từ ngày 1/7/2022.

Thời gian tới, ông Tuấn yêu cầu các cơ quan thuế phải cụ thể hóa kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức của từng bộ phận.

Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, có thời gian, thông báo cụ thể, rõ ràng. Đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhận thức đầy đủ quy định về nghĩa vụ pháp luật bắt buộc thực hiện lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.

“Những nội dung xử lý thuộc phạm vi ngành thuế về hóa đơn sẽ do ngành thuế xử lý, những vấn đề về ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh thuộc phạm vi của ngành khác thì kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo”, ông Phi Vân Tuấn yêu cầu.

Hậu Lộc
Phiên bản di động