Huyện Vĩnh Tường: Hơn 90% cử tri xã Lý Nhân đồng tình sắp xếp đơn vị hành chính

Cử tri xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đồng thuận chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Đền Đức Ông được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia Huyện Vĩnh Tường đồng thuận trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt Huyện Vĩnh Tường: Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang

Đảng ủy xã Lý Nhân ban hành Quyết định số 59-QĐ/ĐU ngày 22/3/2024 V/v Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã Lý Nhân giai đoạn 2023-2025 và Thông báo số 48-TB/ĐU ngày 22/3/2024 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã Lý Nhân giai đoạn 2023-2025.

Đồng thời, Đảng ủy xã cũng Ban hành các văn bản triển khai các bước và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Cán bộ xã đến từng nhà để lấy phiếu các cử tri
Cán bộ xã đến từng nhà để lấy phiếu các cử tri

Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết, UBND xã Lý Nhân đã niêm yết công khai danh sách cử tri đủ 18 tuổi từ ngày 25/2- 25/3/2024; Niêm yết công khai Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và các văn bản, tài liệu có liên quan tại trụ sở nhà văn hóa 3 thôn Bàn Mạch, Vân Giang, Văn Hà và trụ sở UBND xã Lý Nhân.

Ngày 3/3/2024, UBND xã Lý Nhân đã triển khai đến các thôn thực hiện báo cáo tiến độ. Ngày 21/3/2024, xã ra Quyết định thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Ngày 25/3/2024, xã có biên bản kết thực công khai danh sách cử tri và cử tri không có ý kiến nào; từ ngày 26 đến ngày 29/3/2024 xã triên khai các tổ của các thôn đi lấy ý kiến cử tri theo quy định và ban hành các văn bản triển khai các bước và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo chỉ đạo của huyện.

Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã Lý Nhân tổ chức Hội nghị họp Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và các thành phần có liên quan thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã Lý Nhân giai đoạn 2023-2025 để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã Lý Nhân vào xã An Tường; Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã và các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook về Dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025.

Đến thời điểm hiện tại, UBND xã Lý Nhân tổng hợp kết quả thực hiện sáp nhập xã Lý Nhân với xã An Tường để thành lập đơn vị hành chính mới hơn 90% người dân đồng tình đồng ý và cũng mong muốn tên gọi đơn vị hành chính mới: Xã An Nhân.

Nguyên nhân xã không lấy đủ 100% phiếu lấy ý kiến là do cử tri đi làm ăn xa, đi học vắng (trong đó, thôn Bàn Mạch có 737 cử tri; Thôn Vân Giang có 156 cử tri).

Ông LỖ TẤT THẮNG. Bí thư Đảng ủy xã Lý Nhân
Ông Lỗ Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lý Nhân chỉ đạo cán bộ phòng ban đơn vị thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Trao đổi với PV, ông Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nêu rõ: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp Nhân dân.

Vì vậy, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, quyết tâm, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra; sự vào cuộc sát sao, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền tại các địa phương thực hiện sắp xếp. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện phải luôn đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế xã hội.

Lê Sơn
Phiên bản di động