Huyện Vĩnh Tường đồng thuận trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Sau 4 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đối số trong chi trả an sinh xã hội, Kế hoạch số 246 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng.
Huyện Vĩnh Tường: Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang Huyện Vĩnh Tường: Chùa Long Khánh được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Lâu nay, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách xã hội cơ bản vẫn bằng hình thức thực hiện chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, dẫn đến chưa đảm bảo tính đồng bộ giữa các địa phương; chưa có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích khu vực ngoài nhà nước tham gia vào cung cấp dịch vụ công.

undefined
Các đối tượng bảo trợ xã hội xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đến mở tài khoản ngân hàng tại Hội trường UBND xã

Sau 4 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh, huyện Vĩnh Tường đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Tính đến ngày 11/3/2024, huyện có gần 5.000 đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội đã tự nguyện mở tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền trợ cấp hằng tháng qua tài khoản, đạt tỷ lệ trên 40% so với tổng số 12.454 đối tượng an sinh xã hội trong toàn huyện.

Nhiều xã, thị trấn do làm tốt công tác tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, đã tạo nên sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các đối tượng an sinh xã hội; Các xã, thị trấn có số đối tượng an sinh xã hội mở tài khoản ngân hàng đạt tỷ lệ cao, tiêu biểu là xã xã Tam Phúc đạt tỷ lệ 80%; xã Việt Xuân đạt tỷ lệ 70%; các xã: Tân Phú, Vĩnh Sơn, Phú Đa, Vân Xuân, thị trấn Tứ Trưng, Đại Đồng đạt tỷ lệ từ 45 đến trên 60%...

Huyện Vĩnh Tường xác định mục tiêu phấn đấu trong quý II/2024, hoàn thành việc mở tài khoản cho 100% đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện với tổng số 12.454 người (trong đó, riêng đối tượng người có công với tổng số 3.569 người sẽ thực hiện xong việc mở tài khoản và rút tiền qua tài khoản trong tháng 3/2024).

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu để ra, UBND huyện phát động chiến dịch cao điểm “Tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện tự nguyện mở tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền trợ cấp hằng tháng qua tài khoản, thay cho nhận tiền mặt” trong tháng 3, đầu tháng 4/2024.

Thực hiện tốt chính sách chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, giúp các người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tiếp nhận tiền trợ cấp hằng tháng đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng thời gian, từng bước khắc phục triệt để tình trạng phải xếp hàng, chờ đợi lâu, mất nhiều thời gian mới đến lượt nhận tiền mặt tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã như hiện nay.

Kết quả của việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt ở huyện Vĩnh Tường theo tinh thần Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1813/QĐ-TTG ngày 28/10/2021.

Với sự vào cuộc chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành từ huyện đến các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân và các đối tượng người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, huyện Vĩnh Tường sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lê Sơn
Phiên bản di động