Huyện Lập Thạch: Tiếp tục triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Sáng 13/6, Thường trực Huyện ủy Lập Thạch (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị nghe các Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện và triển khai một số nhiệm vụ về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2024.
Lập Thạch phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng cho huyện Huyện Lập Thạch: Quán triệt học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
undefined
Bí thư Huyện ủy Lập Thạch phát biểu tại hội nghịl

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch Lê Quang Nghiệp cho biết, trên địa bàn huyện có 3 Làng văn hóa kiểu mẫu tại thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích; thôn Vân Nam, xã Vân Trục; thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn.

Thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại các địa phương, 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện tiếp tục tìm các giải pháp, huy động nguồn lực thực hiện Bộ tiêu chí và các cơ chế chính sách, đồng thời, ban hành 28 văn bản chỉ đạo.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 06, 08 của HĐND tỉnh, đến nay, Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích đã đăng ký thực hiện được 13/16 chính sách, đạt 9/14 tiêu chí với 49/58 tiêu chí thành phần.

Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Vân Nam, xã Vân Trục đăng ký thực hiện được 11/16 chính sách, đạt 7/14 tiêu chí với 46/58 tiêu chí thành phần.

Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn đăng ký thực hiện được 13/16 chính sách và đạt 10/14 tiêu chí với 46/58 tiêu chí thành phần.

Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện, 6 tháng đầu năm 2024, Huyện ủy, UBND huyện vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tích cực triển khai đạt được kết quả tốt; các chương trình, chính sách đã và đang đi vào cuộc sống, có tác dụng thiết thực với người dân, phù hợp với thực tế, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững của huyện.

Về xây dựng huyện Lập Thạch đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, huyện đạt 5/9 tiêu chí là quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công; toàn huyện có 3/18 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 18 thôn/173 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn xã Thái Hòa thực hiện xây dựng mô hình thôn thông minh trên địa bàn xã bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí thôn thông minh tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, 6 tháng đầu năm 2024, hộ nghèo của huyện còn 365 hộ, giảm 0,55% so với năm 2023; hộ cận nghèo là 607 hộ, giảm 0,48% so với năm 2023. Triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện đang chỉ đạo thực hiện hiệu quả 7 dự án, tiểu dự án.

Tại hội nghị, các phòng ban chuyên môn của huyện thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chính sách hỗ trợ đặc thù; công tác nghiệm thu, hoàn thành các thủ tục quyết toán, bàn giao, sử dụng, quản lý hoạt động đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành... trong triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch Lê Quang Nghiệp yêu cầu, đối với nhiệm vụ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, các phòng ban liên quan tiếp tục vào cuộc khẩn trương hoàn thành các tiêu chí thành phần; hướng dẫn xã tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình được hỗ trợ theo cơ chế của tỉnh.

Các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, chưa đạt; thực hiện tốt việc quản lý và vận hành các thiết chế văn hóa.

Đối với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập phát triển một số mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cây dược liệu, trồng các loại rau, củ, quả sạch… đặc sản riêng của địa phương để xây dựng các sản phẩm hàng hóa, sản phẩm Ocop, nâng cao thu nhập.

Tập trung đầu tư cứng hóa hệ thống đường giao thông liên xã, liên xóm, các tuyến đường nội đồng. Huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa cơ sở; trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tập trung thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các địa phương.

Lê Sơn
Phiên bản di động