Hơn 4.100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp hóa đơn từng lần bán

Tính đến nay đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng.
Kiến nghị Bộ Công an điều tra loạt "ông lớn" xăng dầu sai phạm Bộ trưởng Bộ Công thương: Thực hiện nghiêm xuất hóa đơn điện tử với xăng dầu

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, cơ quan này đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Cục Thuế các địa phương thực hiện ngay việc tham mưu cho UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng.

Tại từng địa phương, Cục Thuế đã phối hợp rất chặt chẽ với các sở, ban ngành tại địa phương tham mưu với UBND thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nắm bắt thực trạng để tham mưu UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương gắn với từng địa bàn, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng tăng cường, đa dạng các hình thức tuyên truyền quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đến từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và công ty cung cấp giải pháp...

Hơn 4.100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp hóa đơn từng lần bán
Ảnh minh họa.

Thống kê nhanh kết quả báo cáo của các Cục Thuế cho thấy, đến nay, có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng (tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm 1/12/2023).

Các doanh nghiệp khác cũng đang khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai đạt cao như: Bắc Ninh (96,9%), Thanh Hóa (95%), Yên Bái (70,6%), Quảng Nam (57,3%), Cao Bằng (54,5%), Kon Tum (54,4%), Thừa Thiên Huế (53,3%)...

Nhằm đảm bảo 100% các cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định.

Theo đó, cơ quan thuế chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương thực hiện có kết quả cao để các địa phương khác nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương triển khai thực hiện.

Cục Thuế các địa phương quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến lãnh đạo cục, phòng, chi cục và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để làm việc, tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về hóa đơn điện tử tới từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để các đơn vị hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện được phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng phải tham mưu UBND thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động