Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 5/1, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Vĩnh Phúc: Cưỡng chế GPMB dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên Sở Y tế Vĩnh Phúc: Ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Vĩnh Phúc: Nhiều "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế - xã hội

Năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Thường trực Hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm bảo vệ quyền lợi, động viên tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để hội viên lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền có định hướng các sự kiện, hoạt động điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

undefined
Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hướng về cơ sở, coi các chi hội nhà báo là hạt nhân của các phong trào thi đua và hoạt động của hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong thời kỳ mới, góp phần vào sự phát triển báo chí của tỉnh và đất nước.

Đồng thời, phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao được phát động và triển khai rộng khắp trong toàn thể hội viên ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đạt kết quả cao hơn những năm trước. Các chi hội, hội viên của Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi báo chí của Trung ương.

undefined
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Đình Bảng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, củng cố phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của Hội Nhà báo, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Hội Nhà báo tỉnh, triển khai nhiệm vụ năm 2024; báo cáo chương trình công tác của Hội Nhà báo tỉnh năm 2024,

Các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và phân tích rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân những vấn đề Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã khen thưởng 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2023; khen thưởng đột xuất cho 1 nhóm tác giả của Báo Vĩnh Phúc đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.

Lê Sơn
Phiên bản di động