Hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử vi phạm

Năm 2023, ngành thuế đã truy thu, xử lý vi phạm 179 doanh nghiệp và 1.061 cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử với số tiền khoảng 275 tỷ đồng.
Cả nước có gần 160 nghìn doanh nghiệp thành lập mới năm 2023 Hỗ trợ doanh nghiệp để họ “ăn nên làm ra”

Trong năm 2023, ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và các nhà cung cấp nước ngoài.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2023, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử vi phạm
Ảnh minh họa.

Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 8.096 tỷ đồng, trong đó đã có 6.896 tỷ đồng khai, nộp trực tiếp qua qua cổng thông tin điện tử và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

Đối với cổng thông tin thương mại điện tử, tính đến cuối năm 2023 đã ghi nhận 357 sàn giao dịch cung cấp thông tin. Số thuế kê khai của các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử trong năm 2023 đã tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, số thu từ thương mại điện tử đối với các tổ chức, cá nhân trong nước đạt 536,5 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan thuế đã tiến hành truy thu, xử lý vi phạm đối với 179 doanh nghiệp và 1.061 cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, với số tiền khoảng 275 tỷ đồng.

Năm 2024, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế tiếp tục hướng dẫn thống nhất việc tiếp nhận và xử lý thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước.

Hậu Lộc
Phiên bản di động