Hải Dương: Huyện Thanh Hà và Sở Y tế bét bảng về chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Chiều 3/3, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2022.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương: Đầu tư dự án nào phải hoàn thiện công trình đó

Khát vọng làm giàu trên những cánh đồng bỏ hoang Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Năm 2022, tỉnh Hải Dương thực hiện đánh giá chỉ số CCHC đối với 17 sở, ban, ngành và Ban Quản lý các KCN tỉnh; 12 UBND huyện, thị xã, thành phố.

Hải Dương: Huyện Thanh Hà và Sở Y tế bét bảng về chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị.

Việc đánh giá chỉ số CCHC xác định trên 7 tiêu chí gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; các cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được đánh giá dựa trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thư ký đối với các tiêu chí thành phần trong bộ tiêu chí chỉ số CCHC và kết quả tổng hợp phiếu điều tra xã hội học.

Hải Dương: Huyện Thanh Hà và Sở Y tế bét bảng về chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - Trần Đức Thắng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính nhà nước tinh Hải Dương năm 2022.

Theo kết quả công bố tại hội nghị, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục là đơn vị dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính với tổng số điểm 90,3/100 điểm ( năm 2021 cũng dẫn đầu), đứng thứ 2 là Sở Nội vụ với 90,06 điểm, thứ ba là Sở Khoa học và Công nghệ với 90,04 điểm.

Đối với kết quả đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện, UBND huyện Nam Sách xếp thứ nhất với tổng số điểm là 90,89 điểm, lần lượt sếp thứ hai là UBND huyện Kim Thành, thứ ba là UBND thành phố Chí Linh.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC như: Sở Giáo dục và Đào tạo ( tăng 7 bậc); Sở Nội vụ ( tăng 3 bậc); Sở Xây dựng (tăng 2 bậc); Sở Lao động Thương binh và Xã hội ( tăng 2 bậc); UBND huyện Kim Thành ( tăng 8 bậc); UBND huyện Cẩm Giàng ( tăng 2 bậc); UBND huyện Ninh Giang ( tăng 3 bậc).

Trong năm 2022, Sở Y tế (72,93 điểm) và UBND huyện Thanh Hà (79,06 điểm) là hai đơn vị có chỉ số CCHC thấp nhất các khối năm 2022.

Căn cứ kết quả cải cách hành chính, khối sở, ngành có 3 người đứng đầu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Ông Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Văn Mạnh, Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 13 người được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 người hoàn thành nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính.

Ở UBND cấp huyện, 2 người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách và Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (năm 2021 không có người đứng đầu cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 8 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 người hoàn thành nhiệm vụ. 

Hải Dương: Huyện Thanh Hà và Sở Y tế bét bảng về chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - Triệu Thế Hùng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính nhà nước tinh Hải Dương năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Thắng - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đã biểu dương và chúc mừng những tổ chức, cá nhân đã đạt được những kết quả xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022. Nhấn mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, liên tục với mục tiêu xây dựng một nền hành chính hoạt động có hiệu quả, hiệu lực.

Tuy nhiên, qua kết quả công tác đánh giá xếp loại chỉ số CCHC của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 cũng còn một số hạn chế như một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt để triển khai các giải pháp có tính đột phá nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác CCHC; một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực, chậm đổi mới về tư duy, thậm chí có biểu hiện gây chậm trễ, phiền hà cho người dân, tổ chức.

Theo ông Thắng, nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng xây dựng những sáng kiến cải tiến để rà soát giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi một cách tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết hồ sơ hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung, đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC theo kế hoạch gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính nhà nước tinh Hải Dương năm 2022.

Kết quả xác định chỉ số Cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2022

Stt

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thị xã thành phố

1

Sở Giao thông vận tải

UBND huyện Nam Sách

2

Sở Nội vụ

UBND huyện Kim Thành

3

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND thành phố Chí Linh

4

Văn phòng UBND tỉnh

UBND thị xã Kinh Môn

5

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND huyện Gia Lộc

6

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND huyện Thanh Miện

7

Sở Công Thương

UBND thành phố Hải Dương

8

Sở Xây dựng

UBND huyện Cẩm Giàng

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND huyện Ninh Giang

10

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

UBND huyện Bình Giang

11

Thanh tra tỉnh

UBND huyện Tứ Kỳ

12

Sở Tài Chính

UBND huyện Thanh Hà

13

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

Sở Tư pháp

17

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

18

Sở Y tế

`

Hoàng Duy
Phiên bản di động