Hải Dương: Hoàn thành GPMB đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định đồng ý phương án đền bù cho 2 hộ cuối cùng có đất nằm trong hành lang đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn phải thu hồi đất để giải phóng mặt bằng.
Bí thư T.Ư Đoàn động viên thanh niên hỗ trợ dự án đường dây 500kV mạch 3 Thanh niên tình nguyện Hải Dương hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Hải Dương: Gần 21.000 thí sinh thi vào lớp 10 bắt đầu thi tiếng Anh

Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương), thực hiện GPMB cho dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối (dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối là 1 trong 4 dự án thành phần thuộc đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối), còn 3 hộ trên địa bàn xã Hưng Long có đất nằm trong khoảng néo chưa đồng thuận phương án bồi thường.

Hải Dương: Hoàn thành GPMB đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối
Tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn tỉnh cho chủ đầu tư và đơn vị thi công

Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, có 1 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường với mức giá 7,5 triệu đồng/m2, 2 hộ đề xuất bồi thường bằng đất ở.

Qua rà soát, tại điểm dân cư mới thôn Hào Khê, xã Hưng Long có 2 thửa đất số 28, 29 có vị trí tương đồng, có cùng mức giá khởi điểm khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Hơn nữa, UBND huyện đã tổ chức đấu giá 3 lần đối với 2 thửa đất này nhưng không thành công.

Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, UBND huyện Ninh Giang đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho phép sử dụng 2 thửa đất ở (số 28 và số 29) thuộc điểm dân cư mới Hào Khê, xã Hưng Long để bồi thường cho người sử dụng đất theo quy định…

Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương và UBND huyện Ninh Giang đã đề xuất phương án đền bù trên lên UBND tỉnh Hải Dương và được sự đồng ý.

Như vậy, dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn Hải Dương có chiều dài gần gần 31km với 74 vị trí móng cột, 28 khoảng néo qua địa bàn các huyện: Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và Bình Giang đã hoàn thành giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hoàng Duy
Phiên bản di động