Hà Nội triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028 Hơn 40 cơ quan báo chí tham gia lớp tập huấn kiến thức về quyền con người Hội đồng Nhân quyền LHQ bầu 15 thành viên mới nhiệm kỳ 2021-2023
Tập phục hồi chức năng cho các học sinh khuyết tật
Tập phục hồi chức năng cho các học sinh khuyết tật

Kế hoạch nêu rõ, thành phố sẽ thông tin kịp thời các nỗ lực và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội, bảo đảm quyền con người của các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở, trên phạm vi cả nước, trọng tâm là địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác này và cán bộ các đoàn thể được tham gia các khóa bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người; Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, tăng cường các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng nước ngoài và sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn; Giảm thông tin sai lệch, tăng cường phát hiện, xử lý tin tin giả, tin xấu, độc xâm hại quyền con người trên không gian mạng.

Nội dung truyền thông bao gồm luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 7 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, các cam kết quốc tế, các văn bản của thành phố triển khai công tác quyền con người; Kết quả thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người trên địa bàn thành phố;

Truyền thông về tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau...;

Kịp thời đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điểm sai trái về quyền con người; Lên án hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam và thành phố Hà Nội...

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động