Hơn 40 cơ quan báo chí tham gia lớp tập huấn kiến thức về quyền con người

Từ ngày 13/6 - 15/6, tại Ninh Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Điều hành Đề án giáo dục Quyền con người tổ chức lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho Tổng Biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.
Hải Dương gặp mặt các cơ quan báo chí và trao giải “Hải Dương vượt khó - tăng tốc năm 2021” Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin giả mạo Tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Đây là lớp tập huấn thứ hai trong năm 2022 cho các Tổng Biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí ở phía Bắc. Trước đó, cuối tháng 5, đầu tháng 6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Điều hành Đề án giáo dục Quyền con người tổ chức lớp tập huấn thứ nhất tại Lâm Đồng.

Hơn 40 cơ quan báo chí tham gia lớp tập huấn kiến thức về quyền con người
PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, lớp tập huấn sẽ dành nhiều thời gian tương tác, chia sẻ thông tin với Tổng Biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về các thông tin cơ bản nhất, cập nhật nhất về Quyền con người.

PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện quyền con người
PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện quyền con người phát biểu tại lớp tập huấn

Trong 3 ngày tập huấn, các đại biểu được giảng viên Viện Quyền con người truyền đạt 6 chuyên đề: Giới thiệu khái quát về quyền con người; Chuẩn mực và cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; Quan điểm, chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; Kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam; Tiếp cận dựa trên quyền trong tác nghiệp báo chí.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động quan trọng thuộc Đề án giáo dục Quyền con người. Qua đó, tạo những tiền đề tiếp theo của Đề án, từng bước đưa nội dung quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân. Trước mắt là phát huy vai trò của báo chí trong việc tích cực tuyên truyền về Quyền con người, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hải Dương gặp mặt các cơ quan báo chí và trao giải “Hải Dương vượt khó - tăng tốc năm 2021” Hải Dương gặp mặt các cơ quan báo chí và trao giải “Hải Dương vượt khó - tăng tốc năm 2021”
Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin giả mạo Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin giả mạo
Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành MV chào mừng SEA GAMES 31 Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành MV chào mừng SEA GAMES 31
Hoa Thành
Phiên bản di động