Giới thiệu 5 nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TTTĐ - 5 nhân sự được đề cử bầu làm Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.
Quốc hội miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sáng 6/4,Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử nhân sự thay thế một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội.

5 nhân sự được đề cử gồm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

5 đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
5 đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Tháng 4/2016 đến 12/2019, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và điều động đồng chí làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào cuối năm 2019.

Đồng chí Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Tháng 7/2019, đồng chí Cường được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk từ đó đến nay.

Đồng chí Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Tháng 7/2011 đồng chí là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban từ 11/2013.

Đồng chí Lê Quang Huy, sinh năm 1966, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội 3 khóa XII, XIII, XIV. Đồng chí được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ 3/2014. Cuối năm 2017, đồng chí giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV. Tháng 8/2003, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Công tác đại biểu vào tháng 3/2020.

Chiều nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các chức vụ trên.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Phiên bản di động