Giải Báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải A, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng… đến các tác giả.
Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu sinh viên ưu tú cho Đảng Khai mạc Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 2023 Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Theo Ban Tổ chức, tác phẩm tham dự giải thưởng cần phản ánh chính xác hiệu quả một trong các nội dung:

Kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết quả tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Sự đổi mới, sự sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội. Hệ thống giải pháp, cách làm để thực hiện hiệu quả, thực chất nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng phản ánh được kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm: Cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn
Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn năm 2022

Giải cũng sẽ trao cho các tác phẩm phản ánh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới; Những vấn đề đặt ra và kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trước sự vận động và biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; vai trò của Đoàn trong định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới.

Ngoài ra, tác phẩm phản ánh được việc triển khai Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi; các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu…

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị: những bài viết hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo… Các đề tài viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thanh niên tình nguyện Thủ đô tiếp sức mùa thi
Thanh niên tình nguyện Thủ đô tham gia tiếp sức mùa thi

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Số lượng tác phẩm dự giải thưởng của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí là không giới hạn.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao Giải thưởng cho mỗi thể loại (thể loại báo in và báo điện tử; thể loại phát thanh và truyền hình) bao gồm: 2 giải A, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Các tác giả đoạt giải sẽ được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 2 Giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình hoặc tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có đề xuất, gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và Bằng khen.

Ban Tổ chức nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 1/7 - 31/8/2023, thuộc một trong hai thể loại: Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu. (Các tác phẩm dự thi cần được đăng tải từ ngày 1/11/2022 đến ngày 31/8/2023).

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: [email protected].

Lễ tổng kết và trao Giải dự kiến diễn ra trong tháng 10/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Dũng
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động