Đồng hành nâng cao chất lượng giáo dục tại huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai mới tổ chức Hội nghị Ký kết biên bản ghi nhớ về chương trình phối hợp triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”, giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội triển khai xây dựng cơ chế tự chủ và đặt hàng trong lĩnh vực giáo dục Lồng ghép giáo dục phòng chống ma túy vào hoạt động trải nghiệm, giáo dục Chuyển đổi số giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Việc ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2023-2025 sẽ giúp tăng cường các hoạt động kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học giữa ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai và ngành GD&ĐT huyện Ứng Hòa, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các nhà trường, các đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị sẽ có điều kiện để chung tay hỗ trợ các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về cơ sở vật chất để triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đây cũng là hành động cụ thể để phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm sẻ chia, giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, giáo viên thuộc hai đơn vị đối với giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc kết quả học tập còn hạn chế, không để học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, ngành GD&ĐT hai quận, huyện thống nhất trong phong trào "Nhà trường cùng chung tay phát triển sẽ tổ chức các hoạt động kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học giữa các đơn vị nhà trường thuộc quận Hoàng Mai và huyện Ứng Hòa.

Đồng hành nâng cao chất lượng giáo dục tại huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai
Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa và phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo kế hoạch, hàng năm, hai bên sẽ tổ chức giao lưu học tập, trao đổi cộng tác chuyên môn, quản trị trường học giữa các nhà trường, tập trung giải quyết những vấn đề khó giáo viên còn vướng mắc như: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong dạy học và quản lý; Bồi dưỡng học sinh giỏi; Nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT…

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các chương trình chia sẻ, giao lưu, học tập các mô hình mới đã triển khai hiệu quả tại các trường trên địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Ứng Hòa.

Ngành GD&ĐT hai quận Hoàng Mai và huyện Ứng Hoà cũng sẽ phối hợp để huy động các nguồn lực của nhà trường và xã hội tham gia, hỗ trợ các trường gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các nhà trường, từ đó, có giải pháp tham mưu với UBND quận Hoàng Mai và UBND huyện Ứng Hòa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về xây dựng trường chuẩn Quốc gia và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018…

Đối với phong trào “Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”, ngành GD&ĐT hai quận, huyện sẽ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động, triển khai thực hiện tới các nhà trưòng trên địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Ứng Hòa.

Phong trào cũng tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chung tay hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất và tinh thần; không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau. Tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa các thầy cô giáo quận Hoàng Mai và huyện Ứng Hòa nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên để có những giải pháp hiệu qua giúp đỡ học sinh còn gặp khó khăn trong học tập.

Để triển khai phong trào sôi nổi, rộng khắp và hiệu quả, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Ứng Hòa sẽ tích cực tham gia phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2023-2025.

Các trường kết nghĩa sẽ tố chức họp, thống nhất, ký giao ước các nội dung chia sẻ, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm để giúp nhau cùng phát triển; triển khai các hoạt động giao lưu, kết nối, xây dựng các tiết dạy minh họa theo chương trình, sách giáo khoa mới, các chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm dạy học, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; Tổ chức liên kết, trao đổi, hỗ trợ cơ sở vật chất với các trường gặp khó khăn. Vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các mô hình giúp đỡ học sinh gặp khó khăn…

Khánh Khoa
Phiên bản di động