Đôn đốc doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2729/UBND-KGVX về nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Bắt 4 nghi can trong đường dây làm giả hồ sơ rút tiền BHXH tại Đồng Nai Chế tài chưa đủ mạnh để xử lý việc chậm đóng bảo hiểm xã hội

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổ chức truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị của việc tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua nhiều hình thức, về quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động, tự giác tuân thủ pháp luật, tạo chuyển biến tích cực của toàn thành phố về thực hiện chính sách an sinh, xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đôn đốc doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội
Cán bộ ngành BHXH tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người lao động

Để làm tốt việc này, UBND thành phố giao Bảo hiểm Xã hội thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình…

Bên cạnh đó, các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng quy định; Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp một lần, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời; Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp trốn đóng, gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao; Công khai các đơn vị chậm đóng trên các phương tiện truyền thông; Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia bảo hiểm xã hội để đôn đốc, yêu cầu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng các quy định của pháp luật…

Huyền Thanh
Phiên bản di động