Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu muốn được chia phần chi phí kinh doanh

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng họ phải được chia phần chi phí định mức và lợi nhuận định mức theo quy định.
Xăng dầu tăng giá từ 15h, chiều 13/3 Công ty bán lẻ xăng dầu cạn kiệt tài chính, bán cả ruộng vườn để bù lỗ

Ngày 14/3, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tiếp tục có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị liên Bộ Tài Chính - Công thương phân chia lại khoản chi phí và lợi nhuận định mức kinh doanh mà họ được hưởng.

Theo các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, khoản chi phí kinh doanh xăng dầu định mức là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước gồm: Chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế đã bao gồm chi phí dành cho thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ, tổng đại lý, đại lý xăng dầu để tính giá cơ sở theo mức tối đa.

Cụ thể , trong giá cơ sở từ khi ban hành Thông tư 104 đều có liệt kê tính gồm: Chi phí kinh doanh định mức là 1050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít. Tuy nhiên, trong Thông tư 104 không ghi rõ tỷ lệ phân chia ở khâu bán buôn là bao nhiêu và khâu bán lẻ là bao nhiêu, nên doanh nghiệp đầu mối đã lợi dụng kẻ hở này một cách triệt để hưởng gần như hầu hết phần chi phí này.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu muốn được chia phần chi phí kinh doanh
Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp bán lẻ cho rằng, đây là nguyên nhân dẫn đến hơn một năm qua, doanh nghiệp bán lẻ phải dùng tiền túi để bù lỗ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh.

Theo các doanh nghiệp bán lẻ, trên thực tế họ không phải nằm trong chuỗi cửa hàng trực thuộc của doanh nghiệp đầu mối. Doanh nghiệp bán lẻ bỏ tiền của mình để mua hàng của đối tác là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu để kinh doanh độc lập.

"Doanh nghiệp bán lẻ hạch toán độc lập, thực hiện các nghĩa vụ về ngân sách nhà nước độc lập nhưng không được hưởng đầy đủ phần lợi ích về chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận phải được hưởng", đơn kiến nghị nêu.

Do đó, doanh nghiệp bán lẻ cho rằng họ phải được chia phần chi phí định mức và lợi nhuận định mức theo quy định.

"Kiến nghị liên Bộ Tài Chính - Công Thương thành lập Hội đồng để phân chia lại giá trị của 1.350 đồng/lít chi phí định mức và lợi nhuận định mức này xem doanh nghiệp bán lẻ nhận được bao nhiêu", đơn kiến nghị nêu rõ.

Trước đó, tại phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu diễn ra cuối tháng 2/2023, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, rà soát điều chỉnh các loại thuế, phí và các yếu tố cấu thành giá cơ sở, các định mức hao hụt, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức… phù hợp với thực tế, đảm bảo công khai, minh bạch.

Hậu Lộc
Phiên bản di động