Đề xuất thí điểm thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng hoạt động theo mô hình trung tâm tài chính hải ngoại, là một khu vực tài chính riêng biệt với các quy định về thuế, điều tiết giám sát mang tính mở và cạnh tranh cao.
Cụ thể hóa chính sách về tài chính, đầu tư tạo động lực phát triển Thủ đô

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thí điểm thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Mục tiêu của chính sách này nhằm tận dụng ngay các lợi thế hiện tại của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đối với khu vực và thế giới nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển các dòng vốn đầu tư của các thị trường tài chính truyền thống, vừa triển khai vừa nghiên cứu để hạn chế các rủi ro tiềm ẩn từ việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tạo ra động lực mới cho quá trình chuyển dịch nhanh cơ cấu dịch vụ giá trị gia tăng cao của TP Đà Nẵng theo mục tiêu quy hoạch.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng hoạt động theo mô hình trung tâm tài chính hải ngoại, là một khu vực tài chính riêng biệt với các quy định về thuế, điều tiết giám sát mang tính mở và cạnh tranh cao, các nhà đầu tư đều được xem là doanh nghiệp nước ngoài. HĐND TP quyết định việc cho phép TP Đà Nẵng là địa bàn được thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ trong lĩnh vực tài chính.

Mô hình trung tâm tài chính hải ngoại nhằm thiết lập một khu vực tài chính riêng biệt với các quy định về thuế, điều tiết giám sát mang tính mở và cạnh tranh, có tính gắn kết yếu với các thị trường tài chính trong nước còn đang trong lộ trình tự do hóa tài khoản vốn.

Đề xuất thí điểm thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng
Phối cảnh mô hình siêu dự án Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng do Tập đoàn IPPG đề xuất.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thí điểm thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng theo mô hình này có thể áp dụng ngay để tận dụng các lợi thế hiện tại của Việt Nam, vừa triển khai, vừa nghiên cứu để hạn chế các rủi ro tiềm ẩn từ việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Qua đó dần hướng đến việc hình thành một trung tâm tài chính quốc tế hoàn chỉnh, tạo cơ hội kiến tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng nếu được xây dựng thành công trong giai đoạn tới; tạo bước chuyển mới về chất, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Việt Nam và TP Đà Nẵng tham gia vào nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu, nâng cao vị thế trên quốc tế, đảm bảo có sự đột phá để phát triển thành phố theo mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị.

Cuối năm 2023, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo Đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực trình HĐND thành phố.

Theo UBND TP Đà Nẵng, lộ trình xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực được chia làm 4 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2023, hoàn thiện đề án trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực”...

Giai đoạn 2023 - 2024 sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng; bao gồm lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch phân khu trung tâm tài chính, quy hoạch chi tiết.... đề xuất cơ chế thành lập Hội đồng phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Giai đoạn 2024 - 2030, tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng bao gồm hạ tầng cứng như văn phòng, khu phức hợp... và hạ tầng mềm như hạ tầng tài chính, công nghệ thông tin.

Đồng thời, thu hút các định chế tài chính quốc tế và các nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng trên thế giới triển khai các hoạt động của một trung tâm tài chính offshore; phát triển các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và không gian hoạt động cho Fintech, cấp phép Fintech theo cơ chế quản lý nhà nước thí điểm, thúc đẩy các hoạt động starups về Fintech…

Giai đoạn sau 2030 sẽ chuyển đổi mô hình Trung tâm tài chính để cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước và một số quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hướng đến trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực và trung tâm fintech của quốc gia khu vực vào năm 2045.

Theo UBND TP Đà Nẵng, địa phương có nhiều thuận lợi để hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, khi sở hữu vị trí địa lý và khả năng kết nối; nhiều điều kiện tốt về hạ tầng đô thị, chất lượng môi trường sống và các nhu cầu phát triển cơ bản, xét về nhiều mặt vượt trội so với các đô thị lớn khác trong cả nước.

Ngoài ra, Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, có nền tảng và lợi thế về hạ tầng để hình thành một trung tâm Fintech; có quỹ đất sạch khá lớn (diện tích 6,17ha) được quy hoạch phục vụ cho việc thiết lập khu phức hợp trung tâm tài chính với điều kiện vị trí kết nối, hạ tầng tốt.

Mục tiêu là phát triển TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế và gia nhập mạng lưới các trung tâm tài chính khu vực sau năm 2045. Khai thác tiềm năng, lợi thế về địa - kinh tế của TP Đà Nẵng đối với khu vực và thế giới nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển các dòng vốn đầu tư của các thị trường tài chính truyền thống.

Đồng thời, thu hút các định chế tài chính và nhà đầu tư lớn có sự gắn kết với các trung tâm tài chính và giải trí thế giới có tầm ảnh hưởng, dẫn dắt dòng vốn quốc tế vào Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng xác định đặc điểm, mô hình trung tâm tài chính là phát triển Trung tâm tài chính quốc tế nhằm hình thành một trung tâm tài chính offshore; gắn liền với tiến trình phát triển kinh tế số của quốc gia, phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ tài chính, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cơ chế thử nghiệm trong lĩnh vực tài chính, với các hoạt động và dịch vụ tiện ích cao cấp để tạo thành điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư quốc tế.

Hậu Lộc
Phiên bản di động