Công ty Mua bán điện thúc chủ dự án điện tái tạo sớm gửi hồ sơ đàm phán giá điện

Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời chưa có giá điện khẩn trương gửi các hồ sơ tài liệu.
Chính phủ cho phép huy động tạm thời các dự án điện tái tạo chuyển tiếp Bộ Công thương yêu cầu thống nhất giá điện gió, điện mặt trời trước ngày 31/3 EVN đối thoại với chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Ngày 24/3, Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) đã có văn bản gửi chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời chưa có giá điện khẩn trương gửi các hồ sơ tài liệu.

Theo đó, EVNEPTC đề nghị các chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời chưa có giá điện khẩn trương gửi các hồ sơ tài liệu của dự án theo danh mục được nêu tại Văn bản số 1790/EPTC-KDMĐ ngày 9/3/2023 để hai bên rà soát các hồ sơ pháp lý và tổ chức đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành.

Cập nhật đến sáng 24/3/2023, vẫn chỉ có duy nhất 1 chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ theo văn bản đề nghị của EVNEPTC.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về xây dựng khung khổ pháp lý liên quan đến năng lượng tái tạo và dự thảo cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Công ty Mua bán điện thúc chủ dự án điện tái tạo sớm gửi hồ sơ đàm phán giá điện
Ảnh minh họa.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương rà soát, xử lý theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến xử lý chuyển tiếp đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng song chưa được vận hành.

Cụ thể, Bộ Công thương phải có hướng dẫn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đàm phán/thỏa thuận về giá phát điện giữa các bên theo các quy định đã được bộ ban hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này trước ngày 31/3/2023.

Đặc biệt, Bộ Công thương rà soát các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và pháp luật có liên quan để xem xét, hướng dẫn về việc huy động tạm thời phát điện các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành trong thời gian các bên mua bán điện thực hiện đàm phán/thỏa thuận giá phát điện theo các quy định.

Bộ Công thương cũng vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thoả thuận giá điện với nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Theo Bộ Công thương, ngày 7/1/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT quy định khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Ngày 9/1/2023, Bộ Công thương đã có văn bản số 107/BCT-ĐTĐL đề nghị EVN và các chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp khẩn trương phối hợp thỏa thuận, thống nhất giá phát điện đảm bảo không vượt quá khung giá phát điện do Bộ Công thương ban hành.

Ngày 2/3/2023, Bộ Công thương có Văn bản số 1094/BCT-ĐTĐL hướng dẫn EVN căn cứ theo quy định tại Luật Điện lực, các nội dung phù hợp thực tế của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận, thống nhất giá phát điện.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, Bộ Công thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện trước ngày 31/3/2023 để sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.

Hậu Lộc
Phiên bản di động