Chính thức bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS từ năm 2024 - 2025.
Bộ GDĐT công nhận xếp loại học sinh trực tuyến mùa Covid-19 Học sinh THCS phải xếp loại trung bình trở lên mới được xét tốt nghiệp

Theo đó, Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT quy định, từ năm học 2024 - 2025, học sinh hoàn thành chương trình THCS sẽ được cấp bằng tốt nghiệp nhưng không phân loại giỏi, khá, trung bình như trước. Đồng thời sẽ có 2 lần xét tốt nghiệp THCS trong 1 năm.

Cụ thể, theo như quy chế hiện hành (Quyết định 11/2006/QĐ-BGD-ĐT), kết quả tốt nghiệp của học sinh được xếp thành 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học lực.

Chính thức bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS
Bằng tốt nghiệp THCS của học sinh theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGD-ĐT năm 2013, dòng cuối ghi rõ xếp loại tốt nghiệp.

Tuy nhiên, theo công bố của Bộ,ong Thông tư 31/2023 về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS thì học sinh được cấp bằng tốt nghiệp ở bậc học này khi hoàn thành chương trình học tập và rèn luyện lớp 9, bỏ đi điều kiện “không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiều lần cộng lại)”. Đặc biệt, bằng tốt nghiệp sẽ được cấp bằng mà không ghi kết quả xếp loại giỏi, khá, trung bình như quy định trước đó (năm 2006).

Cùng với đó, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 1 lần ngay sau khi kết thúc năm học.

Chính thức bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS
Học sinh và giáo viên cùng theo dõi Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT mới công bố

Cũng theo Thông tư mới, học sinh được công nhận tốt nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện sau:

- Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS. Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ GD-ĐT.

- Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Quy chế.

Tuy vậy, trong năm học 2023 - 2024, việc xét công nhận tốt nghiệp THCS vẫn theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT.

Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/2/2024 và sẽ bắt đầu từ năm học 2024 - 2025.

Quỳnh Giang
Phiên bản di động