Chính phủ dự kiến trả nợ gần 454.000 tỷ đồng trong năm nay

Năm 2024, Chính phủ dự kiến trả nợ 453.990 tỷ đồng, tăng gần 39% so với năm ngoái.
Chính phủ chính thức phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII Chính phủ đốc thúc sớm thanh tra thị trường vàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 260/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024-2026.

Theo quyết định, kế hoạch vay năm 2024 của Chính phủ tối đa 676.057 tỷ đồng, gồm: Vay cho cân đối ngân sách Trung ương tối đa 659.934 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 372.900 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 287.034 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 16.123 tỷ đồng.

Chính phủ dự kiến trả nợ gần 454.000 tỷ đồng trong năm nay
Ảnh minh họa.

Nguồn huy động linh hoạt từ các phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Năm 2024, trả nợ của Chính phủ khoảng 453.990 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 395.874 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 58.116 tỷ đồng.

Năm 2024, chính quyền địa phương sẽ vay 30.619 tỷ và trả nợ 6.993 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức tối đa với khoản vay thương mại nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (tức doanh nghiệp tự vay tự trả) là 6,9 tỷ USD (tương đương gần 170.000 tỷ đồng, theo tỷ giá ngày 2/4).

Đối với các khoản doanh nghiệp tự vay tự trả ngắn hạn (dưới 12 tháng), Chính phủ lưu ý chỉ được tăng tối đa 18-20% so với cuối năm 2023. Trường hợp vượt giới hạn này, Bộ Tài chính trình Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch.

Cũng theo quyết định này, tổng mức vay 3 năm tới (2024-2026) là hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1.818,3 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 43,9 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2024-2026 tối đa 1.102,8 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 976,4 nghìn tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 126,4 nghìn tỷ đồng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động