Cần làm rõ những nét riêng vốn có của văn hóa Thủ đô

Đại biểu Quốc hội đề nghị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ những nét riêng vốn có của văn hóa Thủ đô.
Huy động mọi nguồn lực, khai thác thế mạnh sẵn có của Thủ đô Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Thủ đô (sửa đổi)

Theo đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (đoàn Ninh Bình), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định tương đối đầy đủ 9 nhóm chính sách với nhiều nội dung mang tính đột phá, đặc thù có kế thừa bổ sung và phát triển so với luật hiện hành.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cho rằng, dự thảo luật chưa thể hiện rõ nét riêng vốn có của văn hóa Thủ đô, chưa làm rõ nội hàm văn hiến, văn minh hiện đại, thành phố di sản sáng tạo và là nguồn lực phát triển của Hà Nội.

Về phát triển giáo dục và đào tạo của Thủ đô quy định tại Điều 24, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cho biết, dự thảo luật chưa có những quy phạm cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong bố trí trường lớp, bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất để giáo dục toàn diện cả trí lực, thể lực, tâm lý, tinh thần cho trẻ em, nhất là ở các khu vực đô thị lõi, nơi tập trung đông dân cư hiện nay.

Cùng với đó là chưa khắc phục được sự chênh lệch trong đầu tư phát triển chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành nông thôn; chưa có sự gắn kết cho quy hoạch giáo dục với quy hoạch tổng thể của Thủ đô.

Cần làm rõ những nét riêng vốn có của văn hóa Thủ đô
Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (đoàn Ninh Bình).

Về quy định liên kết phát triển vùng Thủ đô quy định tại Chương 5, theo đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, vấn đề liên kết phát triển vùng nói chung là một nội dung khó, chưa được pháp lý hóa một cách rõ ràng, cụ thể, đồng bộ trong hệ thống pháp luật nước ta.

Việc điều phối hoạt động đầu tư phát triển của các vùng kinh tế - xã hội nói chung và vùng Thủ đô nói riêng cần rõ ràng về cơ chế đầu tư, tài chính, quản lý ,điều hành và phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng địa phương trong vùng.

Do vậy, để xây dựng các quy định về liên kết phát triển vùng Thủ đô trong luật hiệu quả, khả thi, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu quy định đầy đủ, cụ thể hơn một số nội dung.

Theo đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, tại khoản 1 Điều 46 quy định vùng Thủ đô là vùng phát triển kinh tế xã hội tập trung hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật quốc gia. Quy định này chưa đầy đủ bởi khi được đề cập đến hạ tầng kỹ thuật phải song song với hạ tầng xã hội và quy định này hẹp hơn, chưa đồng bộ.

Cũng theo bà Thanh, dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh cả những hoạt động kinh tế - xã hội của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó có quy định giao Thủ đô có vai trò chủ trì điều phối thực hiện và quản lý quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vì vậy, bà Thanh cho rằng cần nghiên cứu bổ sung làm rõ, cụ thể hơn các quy định đặc thù khác liên quan đến vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng trong dự thảo luật.

Hậu Lộc
Phiên bản di động