Các nghị sĩ trẻ kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên là người đứng đầu

Các nghị sĩ trẻ kêu gọi nghị viện thành viên tăng quy mô ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp do thanh niên là người đứng đầu...
Kết nối các nghị sĩ trẻ thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghị sĩ trẻ có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội chính thức bế mạc và đã thông qua tuyên bố hội nghị về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Trong tuyên bố hội nghị, các nghị sĩ trẻ thống nhất đề nghị các nghị viện thành viên củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thông qua việc xây dựng khung khổ pháp lý cho lĩnh vực này.

Các nghị sĩ trẻ cũng đề nghị tăng quy mô ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp do thanh niên là người đứng đầu, các sáng kiến khởi nghiệp và đổi mới thông qua việc tài trợ, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), chú trọng trao quyền cho phụ nữ trẻ.

Các nghị sĩ trẻ kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên là người đứng đầu
Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đồng thời, các nghị sĩ trẻ cũng đề nghị các nghị viện thành viên thúc đẩy phát triển các chương trình giáo dục chú trọng vào các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho thế hệ tương lai - thế hệ của những nhà đổi mới sáng tạo và doanh nhân trẻ ưu tiên các kỹ năng kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ trẻ cũng kêu gọi Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) xem xét các giải pháp khả thi trong các cơ chế hiện có để tham gia vào các vấn đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nghị viện thành viên cũng cần thúc đẩy mạng lưới nghị sĩ trẻ toàn cầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, trong khuôn khổ của Diễn dàn Nghị sĩ trẻ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo của IPU.

Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng khoa học và nghị viện để tạo thêm không gian cho khoa học đóng góp vào hòa bình và phát triển bền vững, chú trọng ưu tiên sự tham gia của giới trẻ.

Các nghị sĩ trẻ cũng đề nghị các nghị viện thành viên khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo chú trọng thanh niên, sinh viên đặc biệt là phụ nữ, tăng cường lồng ghép giới gắn với các SDGs; xây dựng một chương trình riêng cho đổi mới sáng tạo số và khởi nghiệp số.

Cũng trong tuyên bố, các nghị sĩ trẻ nhấn mạnh, với vai trò là những nhà sáng tạo then chốt, người sử dụng công nghệ và người thúc đẩy công nghệ phát triển, giới trẻ đang nắm giữ vị trí quan trọng trong việc đặt chuyển đổi số và sáng tạo vào trung tâm của các hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ của các SDGs và để mọi người dễ tiếp cận hơn và không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể thấy những người trẻ tuổi ngày nay đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các khu vực tư nhân như CEO (giám đốc điều hành) của các công ty công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hay các nhà đầu tư trong lĩnh vực chuyển đổi số. Và trong lĩnh vực chính trị, vị trí của người trẻ cũng cần được phát triển tương tự như vậy.

Hậu Lộc
Phiên bản di động