Nghị sĩ trẻ có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong nhấn mạnh, với tư cách là những người trẻ, với niềm đam mê, nhiệt huyết và sự cống hiến, nghị sĩ trẻ đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo...
Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU chia sẻ đau buồn về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội Mỗi Nghị sĩ trẻ là một Đại sứ năng động, sáng tạo của tình hữu nghị Khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội

Chia sẻ tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra sáng 15/9, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong đánh giá cao Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực trong đó có chuyển đổi số, với những cam kết mạnh mẽ trong việc kết hợp hai khía cạnh chuyển đổi và trao quyền cho thanh niên.

Ông Martin Chungong cho biết, ngày 1/4/2015, Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới đã tổ chức tại Việt Nam đã thông qua tuyên bố Hà Nội “Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): Biến Lời nói thành Hành động".

Đó là một cột mốc đặc biệt và thể hiện cam kết chung của chúng ta trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới. Tuyên bố Hà Nội được thông qua giúp biến những mục tiêu này thành hiện thực.

Nghị sĩ trẻ có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo
Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong.

Tuy nhiên, nếu chỉ đưa ra các cam kết thì không thể mang lại sự thay đổi, trách nhiệm của chúng ta là biến những lời nói thành hành động.

Ông Martin Chungong hoan nghênh Việt Nam đã lồng ghép các cam kết thành các hành động cụ thể. Các cơ quan lập pháp đã ban hành luật và cải cách phù hợp liên quan trực tiếp với SDGs, nhằm giải quyết các vấn đề như xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Trên bình diện quốc tế, IPU đã tạo điều kiện cho sự hợp tác xuyên biên giới giúp các bên liên quan chia sẻ những kinh nghiệm và tạo dựng các mối quan hệ đối tác mới.

Đồng thời, IPU đã cung cấp nền tảng và công cụ kỹ thuật để hỗ trợ các nghị viện triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra.

Trong những năm gần đây, IPU đã chính thức hóa niềm tin của mình vào sức mạnh của công nghệ trong việc thúc đẩy SDGs, cụ thể là thông qua chiến lược mới cho giai đoạn 2022 - 2026.

Các thành viên của IPU tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kỹ thuật số làm trọng tâm trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số.

Để đạt được mục tiêu này, IPU đã thành lập Trung tâm Đổi mới trong vào năm 2018 để gắn kết các nghị viện với nhau, nhằm hỗ trợ cộng tác và chia sẻ kiến ​​thức.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong nhấn mạnh, những nghị sĩ trẻ đóng vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển, đóng góp những quan điểm, năng giải pháp đổi mới vào các quy trình của nghị viện; Đồng thời chia sẻ thực tiễn, nâng cao tiếng nói của nghị sĩ trẻ về những vấn đề quan tâm, nhất là kết nối với giới trẻ tốt hơn.

Theo ông Martin Chungong, sự đóng góp của phụ nữ trẻ không chỉ cần thiết trong nghị viện, mà còn trong sứ mệnh toàn cầu rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy SDGs thông qua chuyển đổi và đổi mới kỹ thuật số.

"Với tư cách là những nghị sĩ trẻ cần trở thành người tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới hơn nữa, IPU cam kết vì mục tiêu này", ông Martin Chungong nói.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong nhấn mạnh, với tư cách là những người trẻ, là trung tâm trong hành trình này, niềm đam mê, nhiệt huyết và sự cống hiến của nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy SDGs thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, là ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta; IPU tự hào được đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ nghị sĩ trẻ và các bạn trẻ trong sứ mệnh này.

Hậu Lộc
Phiên bản di động