Bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông

100% giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương ở 3 cấp tiểu học, THCS và THPT tại Hà Nội sẽ được bồi dưỡng cơ bản về kiến thức Hà Nội học.
Hơn 400 cán bộ, phóng viên báo chí TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Hà Nội: Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn 3 phương thức đóng bảo hiểm y tế Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 của 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường từ ngày 6/4

Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4910/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông
Ảnh minh họa

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án, xây dựng chương trình bồi dưỡng; tổ chức đào tạo bồi dưỡng...

Đề án tập trung triển khai một số nội dung quan trọng gồm: Xây dựng chương trình và nội dung các chuyên đề thuộc các lĩnh vực của Hà Nội bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông; Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và đào tạo sinh viên sư phạm; xây dựng cơ sở vật chất và các nguồn học liệu khác...

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho các đối tượng tham gia các khóa bồi dưỡng. Đây là cơ sở để các trường phổ thông phân công giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương thành phố Hà Nội theo chương trình mới.

Lộ trình triển khai dự án qua hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2021-2022 tập trung phổ biến nội dung đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện đề án; Triển khai một số nội dung của đề án. Giai đoạn 2022-2025 sẽ thống nhất về chương trình và nội dung bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông; Bồi dưỡng thí điểm, xây dựng 2 phòng học mô phỏng về không gian văn hóa Hà Nội phục vụ dạy và học Hà Nội học; Mở các lớp bồi dưỡng cho giáo viên và đào tạo tích hợp cho sinh viên các ngành sư phạm của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nội dung bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học sẽ bám sát vào môn học giáo dục địa phương thành phố Hà Nội để cung cấp kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về Hà Nội nhằm giúp đội ngũ giáo viên vững vàng về kiến thức để giảng dạy môn giáo dục địa phương thành phố Hà Nội ở các cấp học.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 bảo đảm 100% số giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được bồi dưỡng cơ bản về kiến thức Hà Nội học. Cũng đến năm 2025, đề án bảo đảm 100% số sinh viên sư phạm được đào tạo tích hợp kiến thức Hà Nội học khi tham gia học tập tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Ngọc Minh
giaoductre.tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động