Bộ Công thương yêu cầu tổng rà soát quy trình cấp phép đại lý xăng dầu

Bộ Công thương đề nghị các địa phương tăng cường quản lý kinh doanh, rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Bộ Tài chính muốn Bộ Công thương chủ động điều hành giá xăng dầu Sửa nghị định kinh doanh xăng dầu theo tinh thần bớt khâu trung gian Bộ Công thương rút giấy phép 6 thương nhân phân phối xăng dầu

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, Đoàn thanh tra của Bộ này đã thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với 33 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng đề nghị các Sở Công thương các địa phương rà soát quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung, triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Bộ Công thương yêu cầu tổng rà soát quy trình cấp phép đại lý xăng dầu
Ảnh minh họa

Cùng với đó, Bộ Công thương cũng yêu cầu rà soát thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định. Hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra các thương nhân đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc thực hiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Công thương vừa ban hành các quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu bao gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đại Long, Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà, Công ty Cổ phần Dầu khí Rồng Vàng và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Petro Oil An Giang và Công ty Cổ phần xăng dầu An Hữu Trà Vinh.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/2/2023. Các doanh nghiệp phải nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu về Bộ Công thương trước ngày 15/3/2023.

Được biết, thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối. Ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình, còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc hoặc thông qua các thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu.

Do đó, sau khi thương nhân phân phối bị thu hồi giấy phép, các đại lý trực thuộc hoặc các thương nhân nhượng quyền bán lẻ phải tìm nhà cung cấp khác. Hiện nay, các đại lý và thương nhân bán lẻ xăng dầu chỉ được lấy hàng từ một nguồn.

Hiện nay, cả nước có 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, hơn 300 thương nhân phân phối và hệ thống khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ trên cả nước.

Hậu Lộc
Phiên bản di động