Bộ Công thương liên tiếp ra 3 văn bản hỏa tốc về hoá đơn với xăng dầu

Ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký liên tiếp 3 văn bản hỏa tốc về việc thực hiện hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu.
Đại biểu Quốc hội chất vấn giá xăng dầu còn cao do nặng thuế, phí Ngân hàng đầu tiên hỗ trợ cây xăng dầu triển khai hoá đơn điện tử

Theo đó, tại Công văn số 1654/BTC-TTTN, Bộ Công thương đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các sở, ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Đồng thời, các địa phương tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Công thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Bộ Công thương liên tiếp ra 3 văn bản hỏa tốc về hoá đơn với xăng dầu
Ảnh minh họa.

Còn tại Công văn số 1655/BCT-TTTN, Bộ Công thương đề nghị các Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi chặt chẽ cân đối cung - cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng có Công văn số 1656/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu.

Trong công văn, Bộ Công thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các địa phương đã có nhiều chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hoá đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 6/3, toàn quốc mới có 8.285 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt 52,2% trên tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong khi đó, cả nước hiện đang có khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế phải cụ thể hóa kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức của từng bộ phận.

Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, có thời gian, thông báo cụ thể, rõ ràng. Đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhận thức đầy đủ quy định về nghĩa vụ pháp luật bắt buộc thực hiện lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động