Ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức với tình yêu Hà Nội Bật mí bí quyết để "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài" tại Phố Sách Hà Nội Sàn đấu Anh ngữ V – Champions sân chơi bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô
các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các cương vị mới tại kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố Hà Nội diễn ra ngày 10-3-2023
Các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các cương vị mới tại kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố Hà Nội diễn ra ngày 10/3/2023

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thứ mười một, xác nhận kết quả bầu bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lam Dương
Phiên bản di động