Bắc Giang và Bắc Ninh ký kết chương trình hợp tác để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo để tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.
Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh năm 2022 đạt 8,75% Giải ngân vốn đầu tư công tại Bắc Giang đạt gần 80% kế hoạch Bắc Giang yêu cầu xử lý nghiêm các dự án không đưa đất vào sử dụng

Ngày 9/2, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã đồng chủ trì hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo tại trụ sở Tỉnh uỷ Bắc Giang.

Tham dự hội nghị có ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành của hai tỉnh.

Bắc Giang và Bắc Ninh ký kết chương trình hợp tác để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025 để tạo đột phá trong phát triển KT - XH, liên kết vùng

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang được tái lập năm 1997 sau khi được tách ra từ tỉnh Hà Bắc cũ.

Sau hơn 25 năm tái lập, hai tỉnh đã có bước phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả rất ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương, hai tỉnh luôn dành sự quan tâm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn; triển khai nhiều hoạt động hợp tác, liên kết thiết thực, ý nghĩa trên các lĩnh vực để hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.

Qua đó, đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và có những đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh còn chưa tương xứng với tiềm năng; chủ yếu mới chỉ là các nội dung hợp tác ngắn hạn để giải quyết một số vấn đề cụ thể thực tiễn đặt ra; còn thiếu các chương trình hợp tác mang tính chiến lược, tổng thể, dài hạn.

Bắc Giang và Bắc Ninh ký kết chương trình hợp tác để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội
Tỉnh Bắc Giang thu hút ngày càng mạnh về đầu tư, vốn FDI

Do đó, hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh đánh giá lại kết quả hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua; từ đó bàn, thống nhất các nội dung đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, bảo đảm toàn diện hơn, bài bài hơn, thực chất và hiệu quả hơn.

Qua trao đổi và thảo luận, hai địa phương sẽ tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện, tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong đó, hai địa phương đã phối hợp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; trong công tác tổ chức cán bộ; công tác dân vận; trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Đồng thời, bai bên cũng đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác của HĐND, UBND; trong cải cách hành chính, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ hằng năm luân phiên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên.

Bắc Giang và Bắc Ninh ký kết chương trình hợp tác để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội
Bắc Ninh hiện nay đang là điểm đến lý tưởng đầu tư của doanh nghiệp và nguồn vốn FDI

Cùng với đó là phối hợp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, phối hợp thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương; ban hành, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách; triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của hai tỉnh.

Hai bên cũng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong đó quan tâm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ngoài ra, hai tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Như Nguyệt, cầu Hà Bắc 2; thường xuyên kết nối các hoạt động xúc tiến thương mại, đảm bảo môi trường, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn tình cảm và sự phối hợp, chia sẻ của tỉnh Bắc Giang dành cho tỉnh Bắc Ninh những năm qua, qua đó giúp tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc.

Đồng thời khẳng định Chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh được ký kết, triển khai thực hiện sẽ tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh và liên kết vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Bắc Giang và Bắc Ninh ký kết chương trình hợp tác để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội
Hai địa phương sẽ hợp tác toàn diện, tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ các nội dung của Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, hiệu quả. Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần quyết tâm cao nhất, vì lợi ích và sự phát triển chung của hai tỉnh.

Nhất trí với quan điểm của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, Ban cán sự Đảng hai tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được ký kết. Các ngành tích cực triển khai, phối hợp liên ngành, trong từng ngành, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng thời chia sẻ tỉnh Bắc Giang hiện rất quan tâm phát triển giao thông, kết cấu hạ tầng đồng bộ, do đó đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm phối hợp cùng thực hiện để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, nhất là dự án mở rộng cầu Như Nguyệt, cầu Hà Bắc 2.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện gặp vướng mắc, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh để kịp thời tháo gỡ, nhất là về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh cũng như phát triển vùng và liên kết vùng.
Vi Hải
Phiên bản di động