Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng “xã hội học tập”

Ngày 22/2, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GDĐT).
Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằngVĩnh Phúc: Tập trung tuyên truyền sâu rộng Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”Công ty TNHH Piaggio Việt Nam tăng vốn thêm 75 triệu USD tại Vĩnh Phúc

Năm 2022, Vĩnh Tường tích cực thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng huyện học tập. Kết quả đánh giá cộng đồng học tập (CĐHT) cấp xã, có 11 xã, thị trấn xếp loại tốt, 14 xã, thị trấn xếp loại khá và 3 xã, thị trấn xếp loại trung bình (do 3 xã, thị trấn chưa đủ minh chứng). Kết quả đơn vị học tập (ĐVHT) cấp huyện có 35 đơn vị xếp loại tốt, 6 đơn vị xếp loại khá.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Công tác khuyến học phát triển với hơn 70.700 hội viên, đạt gần 30% dân số toàn huyện; hoạt động tại 28 Hội Khuyến học cấp xã, 239 chi hội khuyến học cấp thôn, tổ dân phố, trường học và 488 ban khuyến học dòng họ. Quỹ khuyến học cấp xã đạt 78,6 tỷ đồng, chi khen thưởng, hỗ trợ 41,8 tỷ đồng; quỹ khuyến học cấp huyện đạt 1,3 tỷ đồng…

Phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh, có hơn 39.000 gia đình học tập (GĐHT), chiếm gần 65% tổng số gia đình trong huyện; 507 dòng họ học tập (DHHT), đạt gần 62% tổng số dòng họ của huyện, 165 thôn đạt CĐHT (đạt gần 95%); 91 ĐVHT, đạt 100%; có hơn 43.000 người đăng ký xây dựng mô hình công dân học tập (CDHT)…

Đồng chí Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ xây dựng XHHT huyện Vĩnh Tường phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ xây dựng XHHT huyện Vĩnh Tường phát biểu khai mạc hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2023, Vĩnh Tường tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; 70% người lao động được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng sống, 50% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động trên môi trường số; 40% người lớn trong gia đình, dòng họ và 60% cán bộ, công chức, viên chức đạt CDHT; 65% GĐHT, 65% DHHT, 60% thôn đạt CĐHT, 75% ĐVHT cấp xã; 100% ĐVHT cấp huyện; 100% cơ quan, đơn vị có tủ sách dùng chung; 65% trường học, cơ sở giáo dục có thư viện đạt chuẩn...

Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra, Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh công tác KH-KT, xây dựng XHHT, trong đó, đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác KH-KT, xây dựng XHHT.

Đ/c Phan Quốc Hào - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thông qua Báo cáo đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 và  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Ông Phan Quốc Hào - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thông qua Báo cáo đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Huyện sẽ tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và cán bộ tham gia công tác KH-KT, xây dựng XHHT; xây dựng không gian đọc sách và phát triển văn hóa đọc; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; phát triển tổ chức hội KH-KT ở các cơ quan, đơn vị, dòng họ; xây dựng quỹ KH-KT và tổ chức tốt công tác khen thưởng, hỗ trợ học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập; tích cực xây dựng các mô hình học tập…

Đ/c Vũ Thị Tú Anh -  Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó vụ trưởng vụ GDTX Bộ giáo dục và Đào tạo truyền đạt về công tác Xây dựng XHHT
Bà Vũ Thị Tú Anh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó vụ trưởng Vụ GDTX Bộ GDĐT truyền đạt về công tác Xây dựng XHHT

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GDĐT) Vũ Thị Tú Anh phân tích, nhấn mạnh về vai trò, vị trí và sự cần thiết xây dựng XHHT; làm rõ các điểm trọng tâm trong cách thức xây dựng XHHT trên cơ sở giữ vững tinh thần xây dựng XHHT của phương Đông và học tập cách thức xây dựng XHHT của phương Tây… từ đó tạo cơ hội học tập bình đẳng, cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh cũng đã hướng dẫn các đại biểu xây dựng mô hình CDHT trong các cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp xã giai đoạn 2021-2030…

Lê Sơn
Phiên bản di động