Vietcombank tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên 27.700 tỷ đồng

Ngày 27/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán VCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024 với nhiều thông tin đáng chú ý như lợi nhuận sau thuế riêng lẻ là 32.438 tỷ đồng và ngân hàng tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn khoảng 27.700 tỷ đồng...
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024 Vietcombank đã nhất trí thông qua Ban chủ tọa gồm: Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, Chủ toạ; ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên; ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, NHNN Việt Nam, Thành viên; ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT, Thành viên; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên.
Vietcombank tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên 27.700 tỷ đồng

Tại Đại hội, cổ đông đã nghe ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024; ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

Đại hội cũng đã xem xét các nội dung quan trọng khác gồm: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025 - 2026; Tờ trình về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietcombank giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Chủ toạ điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank năm 2024
Ban Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank năm 2024

Tại Đại hội, Ban Chủ tọa đã nhận được nhiều ý kiến từ các cổ đông và toàn bộ các ý kiến đã được Ban Chủ tọa giải đáp đầy đủ, rõ ràng.

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Vietcombank tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản đạt hơn 1,84 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt ~1,28 triệu tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt ~ 41.244 tỷ đồng, tăng ~10% so với năm 2022. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,99% - thấp nhất trong số các Tổ chức tín dụng quy mô lớn, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt ~227%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Vietcombank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước (hơn 11.600 tỷ đồng), lần thứ 8 liên tiếp được đánh giá là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Không chỉ vững vàng ở vị trí doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, Vietcombank đã tiếp tục được ghi danh trong danh sách 100 ngân hàng có quy mô vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Năm 2023 là năm đầu tiên Vietcombank lọt vào Top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững (VNSI) tốt nhất thị trường chứng khoán năm 2023. Có mặt trong Top 20 VNSI năm 2023 là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong các cam kết góp sức cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong năm 2023, Vietcombank đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động nhân kỷ niệm 60 năm thành lập (1/4/1963 - 1/4/2023) để ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Vietcombank cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt hơn 6 thập kỷ qua.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, Vietcombank được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt lợi nhuận ở mức hơn 42.000 tỷ đồng, tăng 4,8% so với kết quả năm 2023. Tính đến 31/3/2024, huy động vốn thị trường 1 đạt 1,36 triệu tỷ đồng, giảm 3,31%, tương ứng hơn 46.000 tỷ đồng. Huy động vốn được giảm có chủ đích để đảm bảo NIM, hiệu quả sử dụng vốn. Tín dụng giảm 0,42%, khoảng 5.000 tỷ đồng, chủ yếu là tín dụng bán lẻ, trong khi bán buôn tăng trưởng. Doanh số thanh toán quốc tế, ngoại tệ, tăng trưởng 4,21% so với cùng kỳ, hoàn thành 98% kế hoạch quý 1/2024… Hết quý I/2024, nợ xấu tăng từ 0,99% lên 1,22%, trong đó cả nợ xấu bán buôn và nợ xấu bán lẻ.

Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách hoạt động của HĐQT Vietcombank phát biểu tại ĐHCĐ

Tại ĐHCĐ, ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT phụ trách hoạt động của HĐQT Vietcombank cho biết, Ngân hàng tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn khoảng 27.700 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018 và kế hoạch phát hành riêng lẻ tỷ lệ 6,5%.

Đáng chú ý, trong tờ trình ĐHCĐ, Vietcombank cho biết lợi nhuận sau thuế của ngân hàng riêng lẻ là 32.438 tỷ đồng. Sau khi được điều chỉnh tăng từ lợi nhuận năm trước và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là 24.987 tỷ đồng.

Cũng theo tờ trình, Vietcombank sẽ dùng toàn bộ số lợi nhuận này để chia cổ tức. Trước đó, Vietcombank cũng đã công bố kế hoạch tương tự về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022. Đồng thời, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã thông qua kế hoạch tăng vốn khoảng khoảng 27.700 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018.

Ban Chủ toạ và các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung họp
Ban chủ tọa và các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung họp

Về định hướng hoạt động năm 2024, ngân hàng sẽ tiếp tục phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, trên cơ sở Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Theo đó, toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như: Tổng tài sản tăng 8% và điều chỉnh phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng được giao; huy động vốn TT1 tăng 8% và điều chỉnh phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng được giao; tỷ lệ nợ xấu kiếm soát ở mức dưới 1,5%; lợi nhuận trước thuế thực hiện theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước...

Với nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, Vietcombank sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2024, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Vietcombank đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.

Hải Anh
Phiên bản di động