Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất ở đâu?

Không phải Singapore, Hàn Quốc chính là đối tác nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023.
Cần có lộ trình để sớm đưa giá xăng dầu vận hành theo quy luật thị trường Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu muốn được chia phần chi phí kinh doanh

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 1,85 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá 1,64 tỷ USD, tăng 37,3% về lượng và tăng 51% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng ở hầu hết các thị trường chính trừ Malaysia.

Cụ thể, nhập khẩu từ Hàn Quốc là 711 nghìn tấn, tăng 103,8%; Singapore là 435 nghìn tấn, tăng 175,3%; Trung Quốc là 196 nghìn tấn, tăng 96,9%. Trong khi đó, nhập khẩu từ Malaysia là 324 nghìn tấn, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất ở đâu?
Ảnh minh họa

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 2/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 95,83 tỷ USD, giảm 13,4% tương ứng giảm 14,83 tỷ USD so với 2 tháng năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 49,64 tỷ USD, giảm 10% (tương ứng giảm 5,55 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 46,2 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm 9,28 tỷ USD).

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 tháng năm 2023 đạt 68,21 tỷ USD, giảm 11,8% (tương ứng giảm 9,15 tỷ USD) so với 2 tháng năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 37,34 tỷ USD, giảm 7,3% (tương ứng giảm 2,93 tỷ USD) so với 2 tháng năm 2022 và chiếm 75,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối này trong 2 tháng năm 2023 đạt 30,87 tỷ USD, giảm 16,8% (tương ứng giảm 6,22 tỷ USD) so với 2 tháng/2022, chiếm 66,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo thống kê, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2/2023 đạt thặng dư 4,07 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 2 tháng năm 2023 lên mức thặng dư 6,47 tỷ USD.

Hậu Lộc
Phiên bản di động