Sáu giải pháp để kinh tế thành phố Vĩnh Yên bứt phá năm 2024

Nhận định năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt trọng, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã đặt ra 13 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Phát huy các động lực để bứt phá trong năm 2024Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thu hồi đất đợt cuối cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh YênTP. Vĩnh Yên: Phát huy "Ý Đảng, lòng dân" trong công tác giải phóng mặt bằng

Bức tranh kinh tế - xã hội tích cực

Ông Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên cho biết, năm 2023 đã khép lại với những cơ hội và thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thành ủy; sự giám sát chặt chẽ của HĐND; sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong điều hành của UBND TP Vĩnh Yên, đặc biệt là ý chí, tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản được duy trì ổn định, với 18/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ông Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPVĩnh Yên

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh được quan tâm. Nhiều giải pháp phục hồi kinh tế được thực hiện. Tổng giá trị sản xuất toàn thành phố ước đạt trên 83.400 tỷ đồng, thu ngân sách ước thực hiện gần 2.300 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%, hoàn thành chỉ tiêu cam kết với BTV Tỉnh ủy.

Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên môi trường, GPMB được quan tâm, quyết liệt thực hiện. Diện tích đã GPMB xong 36,49ha, đạt 121,6% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển rộng khắp. Chất lượng GD&ĐT tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,68%...

Bước sang năm 2024, năm quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Những thách thức đối với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đang dần hiện diện rõ nét khi khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu còn chưa rõ ràng, các rủi ro tiềm ẩn từ kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu với các xung đột diễn ra ở nhiều nơi; chuỗi cung ứng toàn cầu về linh phụ kiện, xuất khẩu vẫn đứt gãy; các nước lớn đang gia tăng các biện pháp bảo hộ ngày càng rõ rệt,… với một nền kinh tế hội nhập sâu, rộng, có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI như thành phố Vĩnh Yên, thì đây là một thách thức.

Ngoài ra, trong năm 2024, một số cơ chế, chính sách, dự án luật mới sẽ được Quốc hội thông qua, đặc biệt là Luật Đất đai sửa đổi (dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, diễn ra từ ngày 15/1/2024 đến ngày 18/1/2024). Sau khi được ban hành, sẽ cần có thời gian để triển khai xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn dưới luật.

Vì vậy, sẽ có độ “trễ” nhất định trong việc triển khai thực hiện. Điều này, sẽ tác động lớn đến hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến đất đai, như: bồi thường GPMB, đấu giá QSD đất… qua đó tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án, khả năng giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất,…

Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn

Theo ông Quyết, để khắc phục những khó khăn, thách thức nêu trên, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 UBND TP Vĩnh Yên đã đặt ra 13 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó, một số giải pháp trọng tâm đã và đang được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Cụ thể, UBND TP Vĩnh Yên chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đảm bảo sát thực tiễn, phù hợp với tình hình và có tính khả thi cao. Ngày từ cuối quý III/2023, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, đánh giá và ước kết quả thực hiện của năm 2023, dự báo chính xác những khó khăn, thách thức, cơ hội, lợi thế, để từ đó xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Trong đó, UBND TP Vĩnh Yên đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 tăng 6,6% so với năm 2023. Theo dự báo, năm 2024 mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tuy nhiên các doanh nghiệp FDI đã chủ động và có các phương án duy trì, phát triển sản xuất.

Đồng thời, một số chính sách hỗ trợ kích cầu theo Nghị quyết 43 được triển khai thực hiện từ cuối năm 2023, đến nay mới thực sự ngấm và phát huy hiệu quả; chính sách tiền tệ tạo lượng tiền lớn bơm ra thị trường sẽ kích thích sản xuất, tiêu dùng.

Ngoài ra, năm 2024, nước ta cũng sẽ thực hiện cải cách tiền lương, điều này cũng tạo sức cầu lớn. Tất cả các yếu tố trên, là cơ sở để thành phố tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng của năm 2024 là 6,6%.

Toàn cảnh thành phố Vĩnh Yên
Toàn cảnh thành phố Vĩnh Yên

UBND TP Vĩnh Yên quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ngay từ những ngày đầu của tháng đầu tiên của năm 2024.

Ngay sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND thành phố đã tổ chức giao chi tiêu nhiệm vụ cho người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường, đồng thời quán triệt và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu của tháng đầu năm 2024.

UBND TP Vĩnh Yên cũng tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, để nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn và đôn đốc tiến độ.

Nội dung này, năm 2023 thành phố đã làm rất tốt, khi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc như bồi thường GPMB, xử lý vi phạm đất đai, giải ngân vốn đầu tư công,…đã được UBND thành phố đưa vào chương trình công tác ngay từ đầu năm, để hàng tháng nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, năm 2024 UBND thành phố tiếp tục đưa các nội dung này vàocChương trình công tác năm, để kiểm điểm tiến độ hàng tháng.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách, sẽ tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, tổ chức các buổi làm việc để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc kết quả thực hiện.

Cùng với đó, UBND TP Vĩnh Yên cũng chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phục hồi, phát triển kinh tế và điều hành dự toán ngân sách; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách được ban hành tại một số văn bản luật mới được Quốc hội thông qua và một số khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn khi triển khai công tác bồi thường GPMB, xử lý vi phạm đất đai, thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng,…

Mặt khác, UBND TP Vĩnh Yên cũng chỉ đạo nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, đặc biệt quan tâm gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cũng không ngừng quan tâm chăm lo đến các đối tượng gia đình người có công, gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giải quyết việc làm, trợ giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đặc biệt là chú trọng duy trì và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn thành phố; tăng cường đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, các công trình công cộng và hoạt động quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Lê Sơn
Phiên bản di động