Ủy ban Chứng khoán "tuýt còi" một số doanh nghiệp sai phạm

Trong tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử lý hàng loạt các doanh nghiệp vi phạm.
Ủy ban Chứng khoán chưa cho phép vận hành hệ thống KRX vào ngày 2/5

Theo đó, ngày 4/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam (địa chỉ tại tòa nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) số tiền 120 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam là cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã CK: SD8) đã thực hiện mua 185.000 cổ phiếu ngày 24/12/2021, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 0 cổ phiếu SD8 (tương ứng 0%) lên 185.000 cổ phiếu SD8 (tương ứng 6,61%), trở thành cổ đông lớn của SD8 nhưng không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn.

Ủy ban Chứng khoán
Ảnh minh họa.

Cách đó 2 ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (địa chỉ tại tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) tổng số tiền 335 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Ngày 9/5/2018, công ty ký Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT cho cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tú vay tiền. Ngày 2/6/2023, ông ty ký kết phụ lục số 05 của Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT ngày 9/5/2018 với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú (trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tú) về việc gia hạn nghĩa vụ trả nợ đến năm 2043.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị 85 triệu đồng do không công bố thông tin về thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngoài ra, công ty còn bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Trước đó, cuối tháng 4/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử phạt Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà Udic Complex, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Công ty Cổ phần Phúc Long Vân (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) mỗi doanh nghiệp là 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Hậu Lộc
Phiên bản di động