Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Những năm qua, việc tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn lực lượng Cảnh sát biển đã góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, từ đó ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội không ngừng được nâng cao.
Hàng nghìn học sinh Thủ đô được tuyên truyền về pháp luật Học sinh Hoàn Kiếm sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam Đa dạng hóa, sử dụng nhiều cách thức tuyên truyền pháp luật gần gũi với người dân hơn Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ở các trường học Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” Tọa đàm thông tin, truyền thông về công tác phổ biến giáo dục pháp luật

* Chiều 6/11, Hải đội 202/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 tự giác, tự quản, tự rèn trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn”. Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy - Chỉ huy Hải đội và toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Hải đội 202 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thông qua buổi Tọa đàm nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, tự quản, tự rèn; Kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, lệch chuẩn xã hội; Đưa nội dung chấp hành và thượng tôn pháp luật thực sự trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.

* Sáng 8/11, Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề: Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật Việt Nam, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật Việt Nam được hửng ứng sôi nổi tại Hải đội 102

Tại tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ đã sôi nổi tham gia ý kiến, thảo luận làm rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; Thẳng thắn nêu lên thực trạng việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian qua trong Hải đội 102, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới nhằm góp phần xây dựng đơn vị "mẫu mực tiêu biểu", tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Ngày 8/11, Hải đoàn 42/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Tọa đàm thanh niên với chủ đề “Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Hải đoàn 42 xây dựng lẽ sống cao đẹp, khát vọng cống hiến và thượng tôn pháp luật”.

Buổi tọa đàm diễn ra với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở; các cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia buổi tọa đàm đã tích cực, sôi nổi phát biểu ý kiến và chia sẻ quan điểm của mình. Đặc biệt là những đoàn viên mới ra trường về đơn vị nhận công tác, đã thẳng thắn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Đồng thời đưa ra cách giải quyết giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ; những yếu tố tác động đến tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên hiện nay.

Những vấn đề văn hóa xấu độc trên mạng xã hội TikTok, Facebook, Youtube, tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc, tín dụng đen, vay nợ không có khả năng chi trả và viết đơn xin ra quân cũng được các đoàn viên đưa ra phân tích và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả cho cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

* Thời gian qua, Hải đoàn 21/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm tạo sức lan toả tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của pháp luật, Hải đoàn 21 đã tập trung hoàn thiện, làm mới hệ thống pano, bảng ảnh tuyên truyền, giáo dục hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, tổ chức các hoạt động như: Đọc sách pháp luật tại Thư viện Hải đoàn; Giới thiệu mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi ngày một điều luật”; Tọa đàm sách Pháp luật; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị...

Đây là các hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Hải đoàn.

Đây là những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến pháp và pháp luật; Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cảnh sát biển; Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, chấp hành pháp luật với phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Hoa Thành
Phiên bản di động