Tiếp tục triển khai các mô hình an toàn thực phẩm trong trường học

Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết và Lễ hội năm 2023 đã được Ban chỉ đạo ATTP quận Long Biên và 14 phường tăng cường triển khai.
Đẩy mạnh phong trào thi đua an toàn thực phẩm

Cụ thể, về công tác chỉ đạo điều hành, quận đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai công tác đảm bảo ATTP dịp Tết đến các thành viên Ban chỉ ATTP quận và 14 phường. Từ ngày 15/12/2022 đến nay, toàn quận đã tổ chức rà soát, điều tra 5.154 cơ sở thực phẩm, trong đó lĩnh vực Y tế có 2.066 cơ sở.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra được tăng cường, tập trung tới các nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết như các siêu thị, trung tâm thương mại, kho lạnh bảo quản thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể các trường học.

Tiếp tục triển khai các mô hình an toàn thực phẩm trong trường học
Kiểm tra các mô hình an toàn thực phẩm trong trường học trên địa bàn quận Long Biên

Công tác kiểm tra, toàn quận đã thành lập và triển khai 17 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của quận và 14 phường và 5 đoàn chuyên ngành của các ngành kiểm tra 644, trong đó quận kiểm tra 124 cơ sở, phường kiểm tra 520 cơ sở. Xử lý vi phạm hành chính: 60 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 187 triệu đồng.

Toàn quận đã tiêu huỷ 45kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ (bao gồm cá nục, mực ống và cá diêu hồng).

Quận đã lấy 27 mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm tại Labo đánh giá về hóa sinh, kết quả đạt 17 mẫu, không đạt 10 mẫu (37%) do sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thuộc danh mục vượt quá mức tối đa cho phép; đã có văn bản công khai về các sản phẩm không đạt và cơ sở sản xuất để cảnh bảo người tiêu dùng.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2023, quận đã kiểm tra 23 cơ sở giáo dục. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy phần lớn cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP.

Tuy nhiên, quận đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 nhóm lớp với số tiền phạt là 6 triệu đồng với lỗi thực hiện kiểm thực 3 bước không đúng quy định.

Ngoài ra, quận đã tiếp tục duy trì triển khai các mô hình đảm bảo ATTP đã được công nhận các năm trước và triển khai một số mô hình mới trong năm 2023.

Các hoạt động giám sát về ATTP được duy trì thường xuyên; Tiếp tục duy trì các mô hình đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm; Giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời hạn; Duy trì hoạt động của 16 điểm cảnh báo cấp 2 và cấp 3 về ATTP tại phòng Y tế, phòng Kinh tế và 14 phường.

Trong thời gian tới, quận Long Biên tiếp tục triển khai các mô hình ATTP theo các kế hoạch đã ban hành của UBND quận như mô hình “Tuyến phố ATTP có kiểm soát”, mô hình “Nâng cao năng lực tự quản lý ATTP bếp ăn tập thể trường học”...

Ngoài ra, quận cũng tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp Lễ hội; tăng cường kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp lễ hội.

Đặc biệt, quận xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Duy trì công tác điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm; Kịp thời xử lý khi có sự cố mất ATTP xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, quận Long Biên tăng cường tuyên truyền, giám sát ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người tại các cụm dân cư, khu vực đình, đền, chùa, lễ hội…

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động