Đẩy mạnh phong trào thi đua an toàn thực phẩm

Quận Hà Đông (Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ: Càng khó khăn càng phải thi đua để huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Theo kế hoạch, phong trào thi đua được phát động đến các phòng, ban, đơn vị quận; UBND các phường và cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn quận.

Cụ thể, nội dung, giải pháp thi đua bao gồm: Thi đua thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị quận.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Thành phố, tăng cường quản lý nhà nước về ATTP; Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, đưa các tiêu chí thi đua về ATTP vào kế hoạch hoạt động hàng năm từng đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị đẩy mạnh chương trình phối hợp vận động giám sát ATTP giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban MTTQ các cấp.

Các đơn vị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quận với UBND các phường và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn; Ngoài ra, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về ATTP nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác ATTP.

Các đơn vị thường xuyên rà soát, nắm bắt số lượng, tình hình hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý; Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; Cùng với đó, thi đua thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động, hình thức tuyên truyền về ATTP; Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội với phòng Văn hóa &vàThông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận trong công tác tuyên truyền về ATTP.

Ngoài ra, các đơn vị trong quận thi đua thực hiện tốt công tác kiểm tra và xử lý vi phạm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định; Đồng thời, chú trọng kiểm tra các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, cơ sở kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. các đơn vị toàn quận tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP.

Các đơn vị cũng thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính về ATTP qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt cấp độ 3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quản lý, phát triển chợ thương mại điện tử kinh doanh sản phẩm thực phẩm an toàn.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động