Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự, chuẩn bị kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV và xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023 Quốc hội sẽ sửa Luật Thuế giá trị gia tăng trong năm 2024

Theo dự kiến, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ chiều 8 - 9/1/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số nội dung.

Theo đó, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công.

Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự, chuẩn bị kỳ họp bất thường
Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Được biết, theo quy định tại luật Tổ chức Quốc hội, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách thành viên và việc cho thôi làm thành viên ủy ban, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách và việc cho thôi làm phó chủ nhiệm, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách tại Ủy ban của Quốc hội theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội…

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có trách nhiệm phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; phê chuẩn kết quả bầu và việc cho thôi làm Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

Hậu Lộc
Phiên bản di động