Thủ tướng yêu cầu 19 “ông lớn” Nhà nước năm 2024 phải làm tốt hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhiệm vụ năm 2024 lớn hơn năm 2023 nên từng bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty phải làm tốt hơn.
Nhà nước bây giờ không nhất thiết độc quyền vàng miếng Ngân sách Nhà nước dù chỉ một đồng cũng phải có trách nhiệm

Ngày 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc trong năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu 19 “ông lớn” Nhà nước năm 2024 phải làm tốt hơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Khái quát lại những thành tựu, kết quả quan trọng, tích cực của năm 2023, Thủ tướng nhấn mạnh 2 điểm rất quan trọng: Một là niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường; hai là đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Trong những thành tựu, kết quả của cả nước năm 2023 có đóng góp của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc.

Thủ tướng yêu cầu 19 “ông lớn” Nhà nước năm 2024 phải làm tốt hơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, mặc dù 19 tập đoàn, tổng công ty chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong hơn 820 doanh nghiệp Nhà nước của nước ta, nhưng là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, nắm giữ phần lớn tổng vốn chủ sở hữu cũng như tổng tài sản của doanh nghiệp Nhà nước trong cả nước, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ năm 2024 lớn hơn năm 2023, phải hoàn thành tốt hơn năm 2023. Chính phủ muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2023 thì từng bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty phải làm tốt hơn.

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tính đến hết năm 2023, tổng vốn chủ sở hữu của công ty mẹ thuộc 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 904.000 tỷ đồng, tổng tài sản ước đạt 1,616 triệu tỷ đồng.

Năm 2023, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt gần 1,135 triệu tỷ đồng, bằng 105,15% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 53.256 tỷ đồng (không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam) bằng 166,09% kế hoạch và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong năm 2023, 19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 79.252 tỷ đồng, bằng 199,96% kế hoạch năm 2023 và bằng 120,22% so với cùng kỳ năm 2022.

Hậu Lộc
Phiên bản di động