Thủ tướng: Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong số hóa

Với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng, Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Quốc hội “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội “Chốt” tốc độ tối đa các tuyến đường sắt đầu mối TP Hà Nội

Đây là nhấn mạnh được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; và công bố vận hành một số ứng dụng, nền tảng của Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội, diễn ra sáng 28/6.

Theo Thủ tướng, hiện nay, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá các quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, hình thành nguồn tài nguyên số; hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bản sắc, đáng sống, tạo động lực phát triển, có hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong triển khai Đề án 06 thời gian qua.

Thủ tướng: Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong số hóa
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị của thành phố Hà Nội sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố. Ảnh: VGP.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo ra sự chuyển biến tích cực.

Cụ thể, thành phố đã ban hành 2 Nghị quyết của HĐND thành phố, 1 công điện, 4 quyết định của UBND thành phố, 6 kế hoạch và hơn 120 văn bản với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả".

Thành phố cũng đã kiện toàn và hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 thành 1 Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND TP làm Trưởng Ban. Hình thành 5.024 Tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở để triển khai hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực, với quan điểm cơ chế, chính sách chính là nguồn lực quan trọng cho phát triển.

Hà Nội cũng đã ban hành chính sách thu phí "0 đồng" để thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến (cả nước mới có 3 địa phương thực hiện là Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa); hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho người dân khi có đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Thủ tướng: Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong số hóa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP.

Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Hà Nội là địa phương đầu tiên thực hiện phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính với hơn 600 thủ tục hành chính đến hết năm 2025. Cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID đạt 55,67%; giúp tiết kiệm 10,7 tỷ đồng/năm cho người dân và 6,85 tỷ đồng cho cơ quan hành chính nhà nước tại Hà Nội.

Thời gian tới, cho biết một số văn bản pháp lý chuẩn bị được ban hành để tháo gỡ các vướng mắc về cơ sở pháp lý, tài chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, các địa phương, các cơ quan trên cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", phát huy quyết tâm "đã nói là làm, đã làm là có kết quả", "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả Đề án 06.

Thủ tướng yêu cầu, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, Hà Nội phải bám sát vào những vấn đề trọng tâm trong chủ đề năm 2024 của Đề án 06 là "Hoàn thiện hạ tầng công nghệ; số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số".

Trong đó, thành phố cần chú trọng 5 mục tiêu chủ yếu triển khai Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội thời gian tới: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với tất cả các dịch vụ, tiện ích; tiết giảm chi phí (về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ); kiểm soát rủi ro, đẩy lùi tiêu cực, giảm phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; phấn đấu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% số quy định và cắt giảm ít nhất 50% chi phí tuân thủ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Hà Nội xây dựng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND thành phố là tổ chức chuyên trách về cung cấp dịch vụ công.

Cùng đó là đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tập trung đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân...

Hậu Lộc
Phiên bản di động