Thủ tướng: Cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền trong phát triển điện lực

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc phát triển điện lực phải bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền.
Nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện của điện mặt trời, điện gió Cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ sớm được ban hành

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 để thảo luận về các đề nghị xây dựng một số dự án luật, trong đó có Luật Điện lực (sửa đổi).

Đối với đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận các nội dung về phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới; hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Các thành viên Chính phủ cũng đề nghị quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường; quản lý, vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm; an toàn sử dụng điện sau công tơ và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện.

Kết luận nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển điện lực phải bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, an toàn trong sử dụng điện và tiết kiệm điện năng; có cơ chế huy động các nguồn lực, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng các công trình điện lực; bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền.

Thủ tướng: Cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền trong phát triển điện lực
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Đối với phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới cần nghiên cứu để tạo cơ chế đột phá trong đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới. Nội dung về hoạt động mua bán điện cần nghiên cứu, xây dựng theo hướng thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường.

Sau gần 20 năm thi hành, theo Bộ Công thương, các chính sách trong Luật Điện lực cần phải thay đổi nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển ngành điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Có 5 nhóm chính sách mà theo Bộ Công thương cần được sửa đổi trong Luật Điện lực.

Cụ thể, quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng; hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động và việc cấp, thu hồi giấy phép điện lực; quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường cạnh tranh minh bạch, giá theo cơ chế thị trường; quản lý vận hành hệ thống điện, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện cùng an toàn sử dụng điện, vận hành nhà máy thủy điện.

Đặc biệt, dự thảo nêu chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân vào khâu phát điện; bổ sung quy định về chính sách giá điện để giảm dần, tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng miền. Việc thực hiện chính sách giá điện cho các đơn vị điện lực được thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng; vấn đề phân cấp, phân quyền trong giá điện và hoạt động mua bán điện...

Bộ Công thương cũng đề xuất hoàn thiện quy định về thị trường điện lực, như bổ sung về hợp đồng kỳ hạn dạng chênh lệch là một hình thức giao dịch trong thị trường điện lực cạnh tranh; mua bán điện trực tiếp ưu tiên điện tái tạo giữa khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện…

Hậu Lộc
Phiên bản di động