Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu 4 nhiệm vụ để nâng hạng thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau quá trình tích lũy, đến giai đoạn hiện nay rất cần thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển mới.
Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về nâng hạng thị trường chứng khoán Năm 2024 sẽ quyết liệt để nâng hạng thị trường chứng khoán

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết như vậy tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, diễn ra chiều 1/2.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, để đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường sớm nhất vào năm 2025 thì năm 2024 Bộ Tài chính phải có có nhiều việc cùng các bộ, ngành khác triển khai thực hiện.

Trong đó có 4 nhiệm vụ mà năm 2024 Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành khác phải thực hiện được, thực hiện tốt.

Thứ nhất là xử lý yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, quy định các nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch.

"Chính đây là rào cản theo các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế mà chúng ta cần giải quyết nếu như muốn nâng hạng thị trường", ông Chi nói và cho biết thêm, Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế cũng như các thành viên thị trường xem xét, đánh giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu 4 nhiệm vụ để nâng hạng thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

"Chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền một phương án tốt và khả thi để xử lý vấn đề này trong năm 2024 giải quyết vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế. Đó là vấn đề rất quan trọng và cốt yếu của năm 2024", ông Chi nói thêm.

Thứ hai là yêu cầu của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Chi, vấn đề này Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện và công bố thông tin một cách rõ ràng và đầy đủ nhất bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin của bộ, của thị trường.

"Chúng tôi sẽ có quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin này một cách rõ ràng nhất trên thị trường, gần như đáp ứng theo thời gian thực theo các quy định của Việt Nam, đồng thời minh bạch với các nhà đầu tư nước ngoài về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường", lãnh đạo Bộ Tài chính chia sẻ.

Thứ ba là vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Việc này Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024 để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cũng như sắp xếp các bước đi phù hợp nhất để kết thúc năm 2024 các doanh nghiệp niêm yết cơ bản phải công bố thông tin của mình theo quy định trên thị trường bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Thứ tư, Bộ Tài chính cũng sẽ chủ động sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm yêu cầu của giao dịch thanh toán lưu ký của thị trường chứng khoán.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng lưu ý, để được xem xét đánh giá và nâng hạng thì phụ thuộc rất nhiều vào các quy định pháp lý của chúng ta. Những công việc trên phải thể hiện bằng văn bản pháp lý nhưng cũng được thể hiện thực tế trên thị trường. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức xếp hạng nước ngoài mới xem xét và đánh giá để nâng hạng thị trường chứng khoán của chúng ta theo tiến độ và mục tiêu của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán chúng ta đã đề ra.

Hậu Lộc
Phiên bản di động