Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về nâng hạng thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện trong “thời gian sớm nhất có thể” để đảm bảo đủ các điều kiện nâng hạng thị trường chứng khoán, vận hành an toàn hệ thống.
Năm 2024 sẽ quyết liệt để nâng hạng thị trường chứng khoán Thứ trưởng Bộ Tài chính giao 5 nhiệm vụ cho ngành chứng khoán năm 2024

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính xác định việc nâng hạng thị trường chứng khoán và hệ thống giao dịch mới là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Về nâng hạng thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, vừa qua, Bộ Tài chính đã họp và có chỉ đạo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang chủ trì triển khai các công việc và rà soát lần cuối các công việc để thị trường chứng khoán đạt được nâng hạng.

Theo ông Chi, quá trình đó phải gắn với thị trường ở những hạng mới, phải tính toán đủ các rủi ro, từ đó có giải pháp để quản trị rủi ro, đảm bảo thị trường chứng khoán vận hành an toàn hệ thống.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về nâng hạng thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Mục tiêu và đích đến của nâng hạng thị trường chứng khoán, giống như mục tiêu và hệ thống giao dịch mới, sớm nhất có thể, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về thời gian thị trường chứng khoán được xem xét nâng hạng.

Về hệ thống giao dịch mới, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, những năm qua, cơ quan này đã chỉ đạo sát sao và thúc đẩy các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phối hợp với nhà thầu triển khai công việc.

Tính đến nay, về kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành và quá trình chạy thử nghiệm, các đơn vị trực tiếp và các thành viên thị trường có liên quan đang triển khai tích cực.

"Yêu cầu của hệ thống giao dịch là rất cao về tính ổn định và an toàn, Bộ Tài chính đã chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu, đảm bảo ổn định, an toàn và gần như không có rủi ro, lúc đó, cơ quan có thẩm quyền mới đưa vào vận hành hệ thống mới", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, đây là hệ thống rất lớn, gắn kết chặt chẽ giữa các hệ thống nên điều quan trọng là phải bảo đảm an toàn cao nhất và sớm nhất đưa vào vận hành khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

"Thị trường chứng khoán sau giai đoạn phát triển nền tảng thì cần bước phát triển lên tầm cao mới, càng sớm càng tốt", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Hậu Lộc
Phiên bản di động