Thanh Hoá: Nhiều cá nhân bị cấm thầu trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Ngày 1/7, theo thông thông tin từ UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Chủ tịch UBND huyện này đã ký ban hành các quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhiều cá nhân vì vi phạm Luật Đấu thầu.
Thanh Hoá: Nhiều dự án bất động sản sở hữu "đất vàng" ì ạch triển khai Thanh Hoá kỷ luật, xử lý trách nhiệm 30 cán bộ sai phạm Thanh Hoá lập 4.351 tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cấm các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 5 năm (kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành) đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc quản lý.

Thanh Hoá: Nhiều cá nhân bị cấm thầu trên địa bàn huyện Ngọc Lặc
Nhiều cá nhân bị cấm thầu trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Bao gồm: Ông Nguyễn Đức Du, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.10.3388 do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 18/5/2018; ông Nguyễn Anh Tuấn, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.15.7428 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 2/11/2018.

Ông Hoàng Anh Dũng, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.19.11137 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 3/7/2019; ông Tô Văn Định, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.29.15997 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 30/9/2022.

Các cá nhân trên đã vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 (nay là điểm a, khoản 4, Điều 16 của Luật Đấu thầu năm 2023), đã được Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Kết luận số 21/KL-TTr ngày 28/5/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trang thông tin điện tử huyện theo đúng quy định; đồng thời theo dõi, giám sát việc chấp hành, thực hiện quyết định; có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cấp, cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân về nội dung, phạm vi cấm tham gia hoạt động đấu thầu khi có yêu cầu hoặc đề nghị.

Liên quan tới nội dung này, trước đó, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý trong công tác đầu tư công; công tác đấu thầu; quản lý thực hiện dự án trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Qua đó, phát hiện các sai phạm nên đã đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các cá nhân nói trên.

Thanh Hoá: Nhiều dự án bất động sản sở hữu Thanh Hoá: Nhiều dự án bất động sản sở hữu "đất vàng" ì ạch triển khai
Thanh Hoá kỷ luật, xử lý trách nhiệm 30 cán bộ sai phạm Thanh Hoá kỷ luật, xử lý trách nhiệm 30 cán bộ sai phạm
Thanh Hoá lập 4.351 tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở Thanh Hoá lập 4.351 tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Bảo An - Ngô Nhung
Phiên bản di động