Thanh Hoá kỷ luật, xử lý trách nhiệm 30 cán bộ sai phạm

Theo kết quả kiểm tra, xử lý, trong quý II/2024, toàn tỉnh Thanh Hoá có 30 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm thuộc 6 đơn vị có sai phạm.
Nữ sinh THPT chuyên Bắc Giang giành học bổng toàn phần Đại học Thanh Hoa Thanh Hoá: Bắt 4 đối tượng mua bán và sử dụng ma túy tại nhà riêng Thanh Hoá: Hàng nghìn người dân trải nghiệm công viên nước lớn nhất miền Bắc

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong quý II/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương đột xuất tại huyện Quan Sơn; huyện Mường Lát và huyện Thường Xuân.

Thanh Hoá kỷ luật, xử lý trách nhiệm 30 cán bộ sai phạm
Sở NN&PTNT có cán bộ bị kỷ luật khiển trách (Ảnh: HT).

Ngày 24/6, theo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã theo dõi, kiểm tra, xử lý của Sở Nội vụ, trong quý II/2024, có 30 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 6 đơn vị có sai phạm, bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm.

Cụ thể, Sở NN&PTNT có 2 người bị khiển trách; Sở TN&MT có 2 người bị khiển trách; Sở Xây dựng có 19 người kiểm điểm trách nhiệm; Sở Y tế có 3 người bị khiển trách; thị xã Bỉm Sơn có 2 người bị khiển trách; huyện Yên Định có 2 người bị khiển trách.

Kết quả theo dõi, kiểm tra cho thấy, người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cấp tăng cường chỉ đạo, quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị; cụ thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hầu hết các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong thực thi công vụ; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuân thủ đúng quy định, không phát hiện tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Nữ sinh THPT chuyên Bắc Giang giành học bổng toàn phần Đại học Thanh Hoa Nữ sinh THPT chuyên Bắc Giang giành học bổng toàn phần Đại học Thanh Hoa
Thanh Hoá: Bắt 4 đối tượng mua bán và sử dụng ma túy tại nhà riêng Thanh Hoá: Bắt 4 đối tượng mua bán và sử dụng ma túy tại nhà riêng
Thanh Hoá: Hàng nghìn người dân trải nghiệm công viên nước lớn nhất miền Bắc Thanh Hoá: Hàng nghìn người dân trải nghiệm công viên nước lớn nhất miền Bắc
Bảo An - Ngô Nhung
Phiên bản di động