“Siết chặt” công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản tại Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra đối với các mỏ khoáng sản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, xử lý các quán karaoke hoạt động trái phép Công ty 45 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 860 triệu đồng Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến mỏ than Bố Hạ, Bắc Giang

Thời gian qua, hoạt động khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng khai thác trái phép, quá số lượng, sai vị trí dẫn đến bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu sở, cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.

“Siết chặt” công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản tại Bắc Giang
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị cường công tác kiểm tra đối với các mỏ khoáng sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phần mềm của Dự án “Xây dựng phần mềm kết nối với trạm cân, camera giám sát tại các kho chứa, bãi chứa khoáng sản của doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra làm rõ những vướng mắc, bất cập liên quan đến việc kết nối với trạm cân, camera giám sát đã lắp đặt của doanh nghiệp tại khu vực mỏ khoáng sản được cấp phép, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 3/2023.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát và kết nối, truyền dẫn dữ liệu về sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại mỏ cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện.

“Siết chặt” công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản tại Bắc Giang
Kiên quyết thiết lập hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng bến thủy nội địa, sử dụng cầu cảng đã hết hạn, không có giấy phép để vận chuyển khoáng sản ra ngoài tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, suối) thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của các phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra đối với các mỏ khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc doanh nghiệp lập dự án khai thác khoáng sản để được cấp phép nhưng không tổ chức khai thác mà chuyển cho doanh nghiệp khác khai thác khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, kết quả thực hiện các nội dung được giao kiểm tra, xác minh, làm rõ và đề xuất chỉ đạo giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Siết chặt” công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản tại Bắc Giang

Nghiêm cấm việc doanh nghiệp lập dự án khai thác khoáng sản để được cấp phép nhưng không tổ chức khai thác mà chuyển cho doanh nghiệp khác khai thác khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập ngay Tổ Công tác liên ngành tổ chức rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các dự án đầu tư xây dựng công trình đang triển khai thi công trên địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích đất của dự án chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản sai phép, trái phép trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết thiết lập hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng bến thủy nội địa, sử dụng cầu cảng đã hết hạn, không có giấy phép để vận chuyển khoáng sản ra ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy vi phạm về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn mà không chỉ đạo kiểm tra, bố trí lực lượng ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi Hải
Phiên bản di động