Công ty 45 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 860 triệu đồng

Công ty TNHH MTV 45 (Công ty 45) - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc vừa bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt vì đổ thải không đúng vị trí thiết kế; xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn…
Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến mỏ than Bố Hạ, Bắc Giang Bộ Công an khám xét mỏ than Bố Hạ, tỉnh Bắc Giang

Ngày 21/2/2023, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty 45 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc (có trụ sở chính tại Tổ dân phố Đồng Rì, Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang), với mức xử phạt là 860 triệu đồng.

undefined
Trụ sở Công ty TNHH MTV 45

Theo đó, Công ty 45 - Tổng Công ty Đông Bắc đã thực hiện 4 hành vi vi phạm:

Hành vi thứ nhất, vi phạm quy định về thiết kế mỏ. Cụ thể: Đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản (tại thời điểm kiểm tra ngày 19/12/2022, Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc đã đổ đất, đá thải phía taluy âm, đổ tràn xuống suối Đồng Rì tại vị trí trước cổng vào khu hầm lò mức +251 để làm đường lánh nạn cho ô tô). Hành vi này bị xử phạt 120 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bắc Giang buộc Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt tại Quyết định số 7829/QĐ-ĐB ngày 22/11/2019 của Tổng công ty Đông Bắc phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án Đầu tư nâng công suất mỏ than Đồng Rì - Tổng công ty Đông Bắc (điều chỉnh). Áp dụng khoản 6 Điều 38 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Hành vi thứ 2, Công ty 45 đã thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định (Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 138/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư nâng công xuất mỏ than Đồng Rì” tỉnh Bắc Giang; tại thời điểm kiểm tra ngày 19/12/2022, nước thải phát sinh trong quá trình phun sương dập bụi, vệ sinh xe...Tại mặt bằng +251 không được Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc thu gom và xử lý. Nước thải được chảy tràn trên bề mặt đất, chảy ra ngoài đường và chảy xuống suối Đồng Rì).

Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hành vi này, Công ty 45 bị xử phạt 90 triệu đồng.

undefined
Khu tập kết than của Công ty 45

Hành vi thứ ba, Công ty 45 đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 2.500 m3/ngày (24 giờ) (Căn cứ kết quả Kiểm định môi trường số 216.2/KQ-TTKĐ ngày 27/12/2022 của Trung tâm kiểm định môi trường thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, nước thải của Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc lấy tại khu vực vị trí xả thải từ trạm xử lý nước thải hầm lò, bãi chứa than ra môi trường có thông số Mangan vượt 1,22 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Cmax) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, với lưu lượng 2.208 m3/ngày (24 giờ)).

Quy định tại điểm s khoản 2 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hành vi này, Công ty 45 bị xử phạt 320 triệu đồng.

Hành vi thứ tư, xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ) (Căn cứ kết quả Kiểm định môi trường số 216.1/KQ-TTKĐ ngày 27/12/2022 của Trung tâm kiểm định môi trường thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, nước thải của Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc lấy tại khu vực nước thải từ mặt bằng +251 trước khi chảy ra suối Đồng Rì có các thông số vượt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Cmax) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cụ thể: Sắt vượt 23,5 lần, Chất rắn lơ lửng vượt 20,4 lần, COD vượt 7,2 lần, BOD5 vượt 1,88 lần, Mangan vượt 1,12 lần, với lưu lượng 05m3/ngày (24 giờ)).

Quy định tại điểm b khoản 6 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hành vi thứ 4, Công ty 45 bị xử phạt 330 triệu đồng.

Đối với hành vi thứ ba và hành vi thứ tư, Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn cho phép theo quy định và chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục gửi về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Sơn Động xong trước ngày 31/5/2023 để theo dõi, giám sát theo quy định. Áp dụng khoản 9 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

Liên quan đến việc khai thác khoáng sản tại Bắc Giang, ngày 16/2, Cục Cảnh sát Kinh tế (C03, Bộ Công an) phối hợp với công an địa phương đã tổ chức khám xét, thu thập chứng cứ tại mỏ than Bố Hạ nằm trên địa bàn xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Mỏ than này thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang.

undefined

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can và cho tại ngoại một bị can về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm Dương Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang), Hà Văn Hòe (Tổng giám đốc công ty), Phạm Thanh Thạch (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Thảo (Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An).

Bị can còn lại là Nguyễn Thị Hồng Thắm (Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Xuân An) được cho tại ngoại.

Thanh Thắng
Phiên bản di động