Sáng nay, tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Sáng 22/5, sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước và tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 22/5, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Theo đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có).

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Tiếp theo, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đến, tại hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội sau đó sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng nay, tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cũng trong chương trình làm việc sáng 22/5, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (nếu có).

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Quốc hội sau đó sẽ tiếp tục thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, chiều 21/5, với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp 7, Quốc hội XV việc trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm.

Nội dung này sẽ được trình cùng với nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước vào chiều 21/5 và sáng 22/5.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, tờ trình được xây dựng căn cứ vào ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật, yêu cầu kiện toàn bộ máy Nhà nước và xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 7.

Được biết, ông Tô Lâm SN 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Năm 1979, sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác.

Năm 2010-2016, ông Tô Lâm được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I rồi làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Hậu Lộc
Phiên bản di động