Quy mô kinh tế tỉnh Hải Dương đứng thứ 11 cả nước

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ở mức cao với quy mô đứng thứ 11 cả nước và thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng.
Hải Dương: Vải sớm Thanh Hà vào mùa, thương lái "săn" hàng Hải Dương: Lĩnh án tù vì đánh Phó Chủ tịch xã chấn thương sọ não Hải Dương: Khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 (lần 6) của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Hải Dương.

Theo đó, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, tăng trưởng kinh tế của Hải Dương vẫn duy trì ở mức cao với quy mô đứng thứ 11 cả nước và thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 81,2% năm 2020 lên 82,6% năm 2022 và ước 83,1% năm 2023. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều đột phá. An ninh - quốc phòng được giữ vững.

Quy mô kinh tế tỉnh Hải Dương đứng thứ 11 cả nước
Tăng trưởng kinh tế của Hải Dương đứng thứ 11 cả nước và thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT báo cáo tồn tại một số hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là quỹ đất công nghiệp còn ít; sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do áp lực của khủng hoảng, lạm phát; Công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm; Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19...

Để phù hợp với tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thêm trụ cột thứ 5 về bảo đảm an sinh xã hội vào phương hướng và mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu về tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, số doanh nghiệp thành lập mới hằng năm...

Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ phải đánh giá khách quan, chân thực, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Hải Dương.

Cơ quan tham mưu phải dựa vào chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ để đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế. Trong đó, tập trung phân tích những vấn đề, khâu công việc đang là điểm nghẽn, cản trở sự phát triển chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở KH&ĐT tổng hợp báo cáo đánh giá. Mỗi ngành, lĩnh vực phải nêu cụ thể những việc đã làm được, chỉ rõ hạn chế và đề xuất giải pháp. Đối với các chỉ tiêu cần điều chỉnh phải nêu rõ lý do, căn cứ thực hiện điều chỉnh.

Hoàng Duy
Phiên bản di động