Hải Dương: Khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường

UBND tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức thực hiện điều tra, rà soát, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường... hoàn thành trước ngày 1/6.
Hải Dương: Xả thải ra môi trường vượt quy định, Công ty Trung Anh HD bị phạt hơn 300 triệu đồng Hải Dương: Nam sinh lớp 4 bất tỉnh tại trường, tử vong sau 19 ngày điều trị TP Hải Dương: Sắp có khách sạn, nhà chung cư hỗn hợp 1.800 tỷ đồng

UBND tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức thực hiện điều tra, rà soát, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra.

Hải Dương: Khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường
Hải Dương: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất ở thêm bình quân 35 - 40% so với năm 2022

Theo đó, việc điều tra được thực hiện theo từng tuyến đường, phố, các vị trí đất quy định trong bảng giá đất của UBND tỉnh. Trong quá trình rà soát cần lưu ý cập nhật các tuyến đường, phố mới hình thành trong các khu dân cư, khu đô thị và các tuyến đường, phố được nâng cấp, cải tạo.

UBND cấp huyện tổng hợp, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn bảo đảm phù hợp quy định khung giá đất của Chính phủ và tình hình thực tế của thị trường.

Thời gian hoàn thành gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1/6 để tổng hợp xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

UBND cấp huyện cần đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phương án hệ số điều chỉnh giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh cho phù hợp tình hình biến động giá đất thực tế trên địa bàn.

Phương án đề xuất, UBND cấp huyện gửi về Sở Tài chính trước ngày 1/6 để tổng hợp xây dựng dự thảo phương án điều chỉnh quy định hệ số giá đất, bảo đảm đồng nhất nội dung sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất bảo đảm đúng quy định

Hoàng Duy
Phiên bản di động